According to your device's language settings, we also offer English (Global).
閣行一擺
閣行一擺

閣行一擺

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

閣行一擺

閣行一擺

雨祥
雨祥

  • 編輯推薦


發布時間 2024-05-24


介紹

吉他/作曲:雨祥
作詞:雨祥、小璇
和音:小璇
貝斯:Refa
Background vocals: 泰瑞莎、雅雅

希望或多或少能傳遞一些能量。

《閣行一擺》MV
https://youtu.be/_JNibV1q1M4?si=rrpDjXBCLgo2ll74

...查看更多 收合

歌詞

你 kám 有 leh 看 你 kám 有 leh 聽
(你有在看嗎 你有在聽嗎)
Chit-má ê 世界 發生啥物代志
(現在的世界 發生什麼事情)

坐 tī 電腦頭前 話 lóng 講 bōe 出喙
(坐在電腦前面 話都說不出口)
冷淡 ê 越頭 是無需要
(冷淡的回頭 是不需要)

身軀 kám 閣甘願
(身體還願意嗎?)
過去 ê 路 閣行一擺
(過去的路 再走一次)

有人 leh 流目屎 想欲自由
(有人在流眼淚 想要自由)
有人忍受寒風 保護家己
(有人忍受寒風 保護自己)

Iá-bóe 做夢 就已經 tī 夢中
(還沒做夢 就已經在夢裡)
看規个 lóng 歹去
(看整個都壞掉)
穿雨衫閣手牽手 tī 路中央
(穿雨衣還手牽著手 在路中央)

風雨吹不散 強震壓不垮
有山脈守護 我們再也不怕

土地上開滿花 就搭起高台
肩並著肩 就築成港灣

...查看更多 收合