According to your device's language settings, we also offer English (Global).
你好美麗
你好美麗

你好美麗

Rock戀愛太危險

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

你好美麗

你好美麗

PiA吳蓓雅
PiA吳蓓雅

  • 編輯推薦


發布時間 2019-08-13


歌詞

我割了眼袋 也割了雙眼皮
我削了骨頭 也補了蘋果肌

這一切都是想要你看著我 你看著我
這一切都是想要你對我說

你好美麗 你好美麗
你好美麗 你好美麗

溫柔的談吐華麗的外表
還有什麼能夠討好 討好你 早已遠去的心

...查看更多 收合