According to your device's language settings, we also offer English (Global).
你的夢
你的夢

你的夢

MetalNUWA

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

你的夢

你的夢

蘭花刀
蘭花刀

發布時間 2021-11-05


合作音樂人


介紹

以大地之母的訊息為出發點,檢視人類對自然環境造成的破壞,並且歌詞中扮演了兩種不一樣的「神」,對人類失望至極,決心帶來毀滅的「怒神」。

...查看更多 收合

歌詞

祈求我的美麗人生
換來悲哀狗血淋頭
沒想到一切希望攏嘸
真正是頭殼勒裝屎
哇操聽嘸人話逆
當作我攏嘸法度管
你就惦惦咧等嘜走

慢慢品受你的夢
慢慢啊 看到我的愛
你的夢嘸人在乎啦
嘜擱啊 喊甲大小聲

同一條船
漫漫人海慢慢走
永遠嘸你的名
按部就班的浪走
夜深了
快轉去你的老厝
轉去你曾經的光輝之地

難來囉 才會去找方法
這就是人 實在歹看
我一看就想欲倒彈

慢慢品受你的夢
慢慢啊 看到我的愛
你的夢嘸人在乎啦
嘜擱啊 喊甲大小聲

好好作你的夢
回神啊 夢就愛醒啦
美麗的人生將要結束
沉重啊 早就殺死妳甲我

難來囉 才會去找方法
這就是人 實在歹看
我一看就想欲倒彈

...查看更多 收合