a.1-2我的愛啊
a.1-2我的愛啊

a.1-2我的愛啊

ReligionA系列

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

a.1-2我的愛啊

a.1-2我的愛啊

把主的愛傳出去
把主的愛傳出去

發布時間 2012-05-19


介紹

唯有愛祂 唯有愛主
深愛我主 我的愛啊

(2012 08 08)

...查看更多 收合

歌詞

愛情愛情 我的愛啊
唯有愛祂 唯有愛主
深愛我主 我的愛啊 哦 我的愛
深愛著天 深愛弟兄
盡心盡性 盡意去愛
我們相愛 彼此相愛
我們相愛 彼此相愛 彼此相愛

...查看更多 收合