According to your device's language settings, we also offer English (Global).
張日貴、黎竹紅 - 楓港小調(駛牛車14-16)
張日貴、黎竹紅 - 楓港小調(駛牛車14-16)

張日貴、黎竹紅 - 楓港小調(駛牛車14-16)

Folk張日貴

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

張日貴、黎竹紅 - 楓港小調(駛牛車14-16)

張日貴、黎竹紅 - 楓港小調(駛牛車14-16)

滿州聲音博物館(滿州民謠 Manzhou Ballad)
滿州聲音博物館(滿州民謠 Manzhou Ballad)

發布時間 2021-03-15


歌詞

演唱:張日貴、黎竹紅
彈奏:無
作詞:不可考
作曲:楓港小調

歌詞:
(14)
牛車駛到啊入海啊口
彼個時辰啊喂過啊中欸晝
車欲物件係落船啊頭
歸堆物件啊喂卸啊了欸了

(15)
物件卸了啊食中啊晝
趕緊牛隻啊喂來啊放欸草
牛車工錢係發到啊到
趕緊掛車啊喂欲啊越欸頭

(16)
牛車掛好啊想欲啊返
日頭接近啊喂係啊黃欸昏
這條山路係有較啊遠
駛到阮厝啊喂係天啊未啊亮

...查看更多 收合