MassMan 出甑_How do you clean a cask (Rough Demo, Unmastered)

分類 Rock
發佈 2018 年 9 月 2 日
播放次數

0


喜歡

0


獲獎紀錄
  • 編輯嚴選

播放

How do you clean a cask?

燒酒作坊裡最苦的活兒是出甑。酒流乾了,錫甑拔掉,揭掉蜂眼木蓋,露出滿木甑高粱酒糟。高粱酒糟醬黃色,熱氣灼人。余占鰲站在一條方凳上,手持短把木鍁,把酒糟鏟出來,拍到筐子裡。他的動作很小,幾乎只靠小臂運動。熱氣噴的他半身赤紅,脊背上的汗水流成小河,他的汗水裡有一股強烈的酒味。

莫言,《紅高粱家族》,頁190。

Drums / Yu-Chen Lai
Guitars / Tsung-Ju Lii, Huei-Yen Tsai
Bass / Chia-Hao Chung

Recording / Tsung-Ju Lii @ SH Studio
Mixing / Tsung-Ju Lii
Photograph / Yu-Chen Lai