< 亞彌 amyg > Rough Demo
< 亞彌 amyg > Rough Demo

< 亞彌 amyg > Rough Demo

Post rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

< 亞彌 amyg > Rough Demo

< 亞彌 amyg > Rough Demo

MassMan
MassMan

12 月

16

2022 KUMATRIBE 黑熊部落露營音樂祭


  • 編輯推薦


發布時間 2018-05-21


介紹

潮濕霧門竄出堅硬多毛的觸手
出格的呼吸,用後頸記憶
從曖昧到明確要花多少時間
才會放棄從逐漸擴大中的沙漠逃脫

Drums & Percussion / Yu-Chen Lai
Guitars / Tsung-Ju Lii, Huei-Yen Tsai
Bass / Chia-Hao Chung

Recording / Tsung-Ju Lii @ SH Studio
Mixing / Tsung-Ju Lii
Mastering / Huei-Yen Tsai @ SH Studio
Photograph / Yu-Chen Lai

...查看更多 收合

歌詞

這是沒有提供歌詞的歌曲