F-01 最大的喜悅
F-01 最大的喜悅

F-01 最大的喜悅

Religion翻譯歌曲系列

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

F-01 最大的喜悅

F-01 最大的喜悅

忠誠敬拜讚美團
忠誠敬拜讚美團

發布時間 2012-09-04


歌詞

哦 我的神請來到 我的內心中
我要將我人生完全獻與主
求主您按照旨意 大大使用我
我所有的一切 全都屬於主

雖然我不知 我的主 何時何地
也不知我主 用何種模樣來使~用我
但是主親自 使用這不足的我
這就是我一生中 最大的喜悅與快樂

哦 我的神請來到 我的內心中
我要將我人生完全獻與主
求主您按照旨意 大大使用我
我所有的一切 全都屬於主

雖然我不知 我的主 何時何地
也不知我主 用何種模樣來使~用我
但是主親自 使用這不足的我
這就是我一生中 最大的喜悅與快樂

雖然我不知 我的主 何時何地
也不知我主 用何種模樣來使~用我
但是主親自 使用這不足的我
這就是我一生中 最大的喜悅與快樂
這就是我一生中 最大的喜悅與快樂

...查看更多 收合