B-25 已經改變v2
B-25 已經改變v2

B-25 已經改變v2

Religion我們的歷史系列

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

B-25 已經改變v2

B-25 已經改變v2

忠誠敬拜讚美團
忠誠敬拜讚美團

發布時間 2012-08-09


歌詞

已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

One! two! One two three four!

* 已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變) *

* 已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變) *

1 聆聽新歷史的話語之後 你臉龐 哈哈
跟隨救主 我們的臉龐也歡笑 哈哈
每個地方 攝理人的心情多喜樂 哈哈
啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦 啊~

已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

(間奏)

已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

2 聆聽寶石一般真理話語 所有人 哈哈
新歷史中 唱新歌曲的我們也 哈哈
我們盡心工作 天軍天使在身旁 哈哈
啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦啦 啊~

已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

已經改變 已經改變
煥然一新 完全改變
這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

這裡看看也 那裡看看也
已經改變 (已經改變)

這裡看看也 那裡看看也
已經改變(已經改變)

...查看更多 收合