我的心稱頌
我的心稱頌

我的心稱頌

ReligionTRISTA

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

我的心稱頌

我的心稱頌

TRISTA CHEN
TRISTA CHEN

發佈時間 2013-03-24


歌詞

我的心阿 你要稱頌耶和華
凡在我裡面的都要來稱頌祂

我的心阿 你要稱頌耶和華
也不可忘記祂一切的恩惠

是祢 在黑暗中那亮眼的光
是祢 創造了世界給了我生命
是祢 賜我信心能戰勝世界
是祢 讓我能有永恆的生命

我不會看過去 我只單單注視祢
只要有負面的生命 祢的話語將它挪去
我一生一世必有恩惠慈愛隨著我
我且要住在祢的殿中 直到永遠 直到永遠 直到永遠 直到永遠~

祢赦免我的罪
醫治我的疾病
用愛充滿我
用靈澆灌我

...查看更多 收合