According to your device's language settings, we also offer English (Global).
燒金蕉
燒金蕉

燒金蕉

Alternative燒金蕉

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

燒金蕉

燒金蕉

百合花
百合花

  • 編輯推薦


發布時間 2019-09-06


介紹

「燒金蕉」(2019)
[Sio Kim-Tsio]
收錄於百合花的燒金蕉專輯

'Burnana' (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (燒金蕉).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、邱莉舒)、鄭各均
製作/混音/後期:鄭各均
錄音:鄭皓文
主唱/電吉他/木吉他/直笛:林奕碩
Bass:林威佐
合聲/鼓組:邱莉舒
電吉他2:鄭各均
北管鑼鼓/鼓吹:林宸弘
喧譁聲:陳慶銘、李佳泓
-
英文翻譯:陳思愚

...查看更多 收合

歌詞

燒金蕉
Sio Kim-Tsio
Burnana

詞:林奕碩
曲:林奕碩
編:百合花、鄭各均
(北鼓、通鼓、響盞、鼓吹:林宸弘/吉他2:鄭各均/喧譁聲:陳慶銘、李佳泓)

頭殼摸咧燒
Thâu-khak mooh leh sio
焦頭爛額燒啊燒
Burning head

尻川那咧搖
Kha-tshng ná leh iô
屁股跟著搖啊搖
Shaking ass

猴死囡仔脯
Kâu-sí-gín-á-póo
孩子調皮不學好
Naughty child, is not behaving well

規工咧?迌
Kui-kang leh tshit-thô
成天嬉戲愛玩鬧
Fooling around all day long

燒金蕉 燒燒
Sio kim-tsio sio sio
燒香蕉 燒燒
Burnana, hot, hot

燒金蕉 燒燒
Sio kim-tsio sio sio
燒香蕉 燒燒
Burnana, hot, hot

金蕉會燒燒、燒燒的金蕉
Kim-tsio ē sio sio、sio sio ê kim-tsio
金蕉會燒燒、燒燒的金蕉
Bananas burn, burning bananas

燒喔 燒喔 莫滲尿
Sio-ooh sio-ooh mài siàm-liō
燒喔 燒喔 別漏尿
Hot, hot, hold your pee

若是閃著腰、若是去燒著
Nā-sī siám tio̍h io、nā-sī khì sio tio̍h
若是閃到腰、若是被燒到
If you twist your waist, if you burn yourself

阿媽惜惜、莫囉嗦
A-má sioh sioh、mài lo-so
奶奶疼惜、少囉嗦
Granny will show sympathy, so don’t be annoying

是你毋著、是你毋著
Sī lí m̄-tio̍h、sī lí m̄-tio̍h
是你不對、是你不對
It is your fault, it is all your fault

...查看更多 收合