According to your device's language settings, we also offer English (Global).
逐家攏仝款
逐家攏仝款

逐家攏仝款

Alternative燒金蕉

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

逐家攏仝款

逐家攏仝款

百合花
百合花

  • 編輯推薦


發布時間 2019-08-30


介紹

「逐家攏仝款」 (2019)
[tak-ke lóng kāng-khuán]
收錄於百合花的燒金蕉專輯

'We Are All The Same' (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (燒金蕉).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、邱莉舒)、鄭各均
製作/混音/後期:鄭各均
錄音:鄭皓文
主唱、電吉他、越南吉他 (Vọng cổ Guitar):林奕碩
Bass:林威佐
合聲/鼓組:邱莉舒
特別感謝:劉邦傑、沈麗心、楊晴儀
-
英文翻譯:陳思妤

...查看更多 收合

歌詞

逐家攏仝款
Ta̍k-Ke Lóng Kāng-Khuán
we are all the same

詞:林奕碩
曲:林奕碩
編:百合花、鄭各均

_________________________

逐家攏仝款
Ta̍k-ke lóng kāng-khuán
大家都一樣
we are all the same

有錢無稀罕
Ū tsînn bô hi-hán
有錢不稀罕
wealth makes no difference

糞埽滇滿滿
Pùn-sò tīnn buán buán
垃圾堆滿滿
Rubbish dumped everywhere

無人去管
Bô lâng khì kuán
沒人去管
but no one cares

滿腹的剉姦六撟
Muá-pak ê tshoh-kàn-la̍k-kiāu
滿腹的肆言詈辱
bellyful of rumors and insults

家己煞偷工減料
Ka-kī suah thau-kang-kiám-liāu
自己卻偷工減料
but does works jerry-built

莫名其妙、莫名其妙
Bo̍k-bîng-kî-miāu、bo̍k-bîng-kî-miāu
莫名其妙、莫名其妙
Ridiculous, Ridiculous

莫名其妙
Bo̍k-bîng-kî-miāu
莫名其妙
Ridiculous

...查看更多 收合