According to your device's language settings, we also offer English (Global).
哎喲你啊
哎喲你啊

哎喲你啊

Alternative燒金蕉

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

哎喲你啊

哎喲你啊

百合花
百合花

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2019-08-30


介紹

「哎喲你啊」(2019)
[Ai-Iō-Lí-A]
收錄於百合花的燒金蕉專輯

'Ai-oh, My Darling' Music Video (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (燒金蕉).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、邱莉舒)、鄭各均
製作/混音/後期:鄭各均
錄音:鄭皓文
主唱/古典吉他/高音直笛:林奕碩
木Bass:林威佐
主唱/沙鈴:邱莉舒
-
英文翻譯:陳思愚
普通話翻譯:林奕碩

...查看更多 收合

歌詞

哎喲你啊
Ai-Iō-Lí-A
Ai-oh, My Darling

詞:林奕碩
曲:林奕碩
編:百合花、鄭各均

_________________________

鼻啊水啊雙港咧流
Phīnn-a tsuí-a siang káng teh lâu
鼻啊水啊兩行在流
Running nose, into two rows

親啊愛啊隨時欲走
Tshin-a ài-a suî-sî beh tsáu
親啊愛啊隨時要走
Oh my darling, is apt to be lost

天啊地啊聽我咧吼
Thinn-a tē-a thiann guá leh háu
天啊地啊聽我在哭
The great universe! I cried to the LORD

心啊碎啊跋落水溝
Sim-a tshuì-a pua̍h lo̍h tsuí-kau
心啊碎啊跌落水溝
How heartbreaking! Falling into gully

哎喲你啊、哎喲喂啊
Ai-iō-lí-a、Ai-iō-uê-a
哎喲你啊、哎喲喂啊
Ai-oh, my darling! Ai-oh, my darling

哎喲你啊、哎喲喂啊
Ai-iō-lí-a、Ai-iō-uê-a
哎喲你啊、哎喲喂啊
Ai-oh, my darling! Ai-oh, my darling

...查看更多 收合