According to your device's language settings, we also offer English (Global).
醫生
醫生

醫生

Alternative燒金蕉

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

醫生

醫生

百合花
百合花

  • Song of the Day

  • 達人推薦

  • 編輯推薦


發布時間 2019-08-10


介紹

「醫生」(2019)
[i-sing]
收錄於百合花的燒金蕉專輯

'Doctor' Music Video (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (燒金蕉).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、邱莉舒)、鄭各均
製作/混音/後期:鄭各均
錄音:鄭皓文
主唱/電吉他/月琴/中音直笛:林奕碩
Bass:林威佐
鼓組:邱莉舒
南鼓/叫鑼/四塊:魏美慧
噯仔/響盞:林芷柔
雙鐘:董旭芳
殼仔絃:林宸弘
-
英文翻譯:陳思愚
普通話翻譯:林宸弘、林奕碩

【清唱】“三聲無奈” 選段,曲:台東調;詞:林金波 (1966)
【間奏】傳統南管 “風打梨” 選段

...查看更多 收合

歌詞

醫生
I-Sing
Doctor

詞:林奕碩
曲:林奕碩
編:百合花、鄭各均
(南鼓:魏美慧/噯仔:林芷柔/響盞:林芷柔/雙鐘:董旭芳/叫鑼:魏美慧/四塊:魏美慧/殼仔絃:林宸弘)

_________________________
【清唱】曲:台東調;詞:林金波 - 三聲無奈(1966)

一時貪著阿君仔媠
Tsi̍t-sî tham tio̍h a-kun-a suí
一時貪得郎君美
Temporarily lusted after a guy

癡情目睭激微微
Tshi tsîng ba̍k-tsiu kik bui-bui
癡情雙眼望秋水
Gazes spoonily with limpid eyes

為君假愛來食虧
Uî kun ké ài lâi tsia̍h-khui
為君虛情來吃虧
Suffers from his insincere

無疑目屎四淋垂
Bô-gî ba̍k-sái sì lâm suî
不禁淚流滿面垂
Can’t help bursting into tears
_________________________

來きゅうけい,來坐來坐
Lâi khiu-khe,lâi tsē lâi tsē
來休息,來坐來坐
Take a seat and have some rest

我的人客
Guá ê lâng-kheh
我的客人
My dear guest

人講的話是真是假
Lâng kóng ê uē sī tsin sī ké
人們說的話是真是假
People tell truth, people tell lies

無需要去想傷濟
Bô su-iàu khì siūnn siunn-tsuē
不需要去想太多
So think wide

咿—醫生,醫生在哪裡
I— i-sing,i-sing tsāi na-li
咿—醫生,醫生在哪裡
Doc, doctor, where’s the doctor

我—我的心,疼甲欲死,咿—
Guá— guá ê sim,thiànn kah beh sí,i—
我—我的心,疼得要死,咿—
Ma, my heart is killing me, yee

【間奏】南管曲「風打梨」選段

醫生啊— 救命啊— 啊— 醫生救命啊— 啊—啊—啊—
i-sing-a— kiù-miā-a— ah— i-sing kiù-miā-a— ah— ah— ah—
醫生啊— 救命啊— 啊— 醫生救命啊— 啊—啊—啊—
Oh Doctor, he-lp, doctor help me, yee, yee

醫生咿— 救命咿— 咿— 醫生救命咿— 咿—咿—咿—
I-sing-i— kiù-miā-i— i— i-sing kiù-miā-i— i— i— i—
醫生咿— 救命咿— 咿— 醫生救命咿— 咿—咿—咿—
Oh Doctor, he-lp, doctor help me, yee, yee

緊入來坐,啉茶啉茶
Kín li̍p-lâi tsē,lim tê lim tê
快進來坐,喝茶喝茶
Take a seat and have some tea

我的人客
Guá ê lâng-kheh
我的客人
My dear guest

有啥物話,ちょっと待って
Ū siánn-mih uē,tsioo-tooh-ma-te
有什麼話,稍待片刻
Anything bothering, wait a minute

等醫生來解決問題
Tán i-sing lâi kái-kuat būn-tuê
等醫生來解決問題
Expect from the doctor, to solve the problem

咿—醫生,醫生在哪裡
I— i-sing,i-sing tsāi na-li
咿—醫生,醫生在哪裡
Doc, doctor, where’s the doctor

我—我的心,疼甲欲死,咿—
Guá— guá ê sim,thiànn kah beh sí,i—
我—我的心,疼得要死,咿—
Ma, my heart is killing me, yee

醫生在麼,醫生在哪裡,我的心疼甲欲死
I-sing tsāi mooh,i-sing tsāi na-li,guá ê sim thiànn kah beh sí
醫生在嗎,醫生在哪裡,我的心疼得要死
Is the Doctor here, where’s the doctor, my heart is killing me

敢會醫,敢會咿—啊—
Kám ê i,kám ê i—ah—
能否醫,能否咿—啊—
Is it possible, to be treated, be treated

...查看更多 收合