lennontoolbar

音樂人 彰化縣

道具屋藍濃致力於生活美學的推廣,並希望藉由融合傳統技藝與當代美學,讓更多人認識藍染。
但是我們現在做墨水、鋼筆及相關文具用品。

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

最新發布

p21_今朝美酒今朝醉

p21_今朝美酒今朝醉

lennontoolbar


今朝美酒今朝醉 葡萄酒佇製造的過程,會因為品種、年份、製程遮的因素產生變化。甚至連種葡萄的土地、激酒的所在閣有參與的人,攏會當產生風土(Terroir)的特色。咱欲按怎開始試遮的氣味咧? 杯仔 頭一步,準備一塊你佮意的杯仔,躼跤杯仔可能是上適合的一種選擇。飽圓的杯體,會當共芳氣包較久咧,啊長長的杯仔跤會當避免酒予手的溫度影響。 醒酒 拄激的酒因為口感較激烈,會當透過開罐醒酒來軟化單寧,而且予酒體的芳味更加敨放。不而過,有的人嘛佮意無醒酒的強烈刺激感,不妨加試看覓,了解家己興啥物。 色水 輕輕仔搖酒杯,觀察酒體佇杯壁頂頭的流動佮色水,有當時仔是透底的紅寶石色、有當時仔是深沉的紫色。我感覺美麗的色彩,就夠通予人醉茫茫。 芳氣 對保存佇飽圓杯體內底的芳氣,咱會當發現一寡趣味的氣味,比如講藍莓、樹莓、閣有濟濟熱帶果子的芳氣。 口感 啖一喙仔葡萄酒,而且感受佇喙內產生的酸、甜、苦、澀滋味,紲落來享受入喉的喉韻。 你若是希望會當學著閣較濟品酒的知識,透過參與課程,會當一改品飲毋仝的葡萄酒,認識𪜶的差別,嘛會當閣較了解家己興佗一味喔!