海港少女Demo
海港少女Demo

海港少女Demo

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

海港少女Demo

海港少女Demo

皮格子 leatherlattice
皮格子 leatherlattice

  • 編輯推薦


發布時間 2017-05-28


介紹

這是1947年的3月,一個住在港口城市的年輕女孩,在那場大屠殺中失去了摯愛後,獨力面對這不該屬於她的人生故事。

她在海浪中尋找丈夫,在港邊浮腫的人體中尋找丈夫,她在荒山上尋找丈夫,也在山坑堆疊的人體中尋找丈夫,直到少女成為老奶奶,她仍夢想著找到翁婿的那天,牽手回到過去幸福的日子。

對於歷史,每個人會有不同的解讀方式,但我想愛情都是一樣的,悲傷也是一樣的,所以我們寫了這首關於愛情及悲傷的歌。也許在我們各自的生活中,有太多的因素使我們失去了體諒,但是,從最基本的感情開始,我們希望每個人都可以感受到,來自海港少女的哀愁。

...查看更多 收合

歌詞

紅色的港邊
âng-sik ê káng-pinn
冷清清的海水
líng-tshing-tshing ê hái-tsuí
束縛的人影佇波浪中浮沉
sok-pa̍k ê lâng-iánn tī pho-lōng tiong phû-tîm
我驚揣無你
guá kiann tshuē-bô lí
但也毋願揣著你
tān iā m̄-guān tshuē-tio̍h lí

失去你的消息
sit-khì lí ê siau-sit
阮無倚無依
guán bô-uá-bô-i
消瘦落肉驚惶過幾十年
siau-sán-lo̍h-bah kiann-hiânn kuè kúi-tsa̍p-nî
有時陣嘛會懷念
ū-sî-tsūn mā-ê huâi-liām
幸福的滋味
hīng-hok ê tsu-bī

我這馬就來揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
你到底佇佗位
lí tàu-té tī tó-uī
敢有聽著我逐工攏喝著你的名字
kam-ū thiann-tio̍h guá ta̍k-kang lóng huah-tio̍h lí ê miâ-lī
我這馬就來揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
歹勢等待遮濟年
pháinn-sè tán-thāi tsia tsē nî

我這馬就揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
你到底佇佗位
lí tàu-té tī tó-uī
我猶原會夢見你予人?走的彼當時
guá iu-guân ê bāng-kìnn lī hō͘-lân tshuā-cháu ê hit-tong-sî
我這馬就來揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
若揣無你我會毋甘願來離開
ná tshuē-bô lī gun ê m̄ kam-guān lâi lī-khui
毋願意閣有來生
m̄ guān-ì koh-ū lâi-sing

我這馬就來揣你
guá tsit-má tio̍h lâi tshuē lí
追隨你的腳印
tui-suî lí ê kha-ìn
我早知結局只是毋願相信毋願來放棄
guá tsá tsai kiat-kio̍k tsí-sī m̄ guān siong-sìn m̄ guān lâi hòng-khì
等待我揣著你
tán-thāi guá tshuē-tio̍h lí
咱牽手做伙轉去
lán khan-tshiú tsò-hué tńg-khì
轉去咱少年時
tńg-khì lán siàu-liân-sî
無怹的日子
bô in ê li̍t-tsí

...查看更多 收合