Way Home
Way Home

Way Home

WorldVideo music works

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Way Home

Way Home

Joe
Joe

發佈時間 2012-11-25


介紹

高雄寶來溫泉因八八風災破壞殆盡,本曲帶出家園被破壞後的哀淒與親人身亡的悲慟

...查看更多 收合

歌詞

這是沒有提供歌詞的歌曲