According to your device's language settings, we also offer English (Global).
望日个鬼佮青盲个童乩 demo
望日个鬼佮青盲个童乩 demo

望日个鬼佮青盲个童乩 demo

Alternative

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

望日个鬼佮青盲个童乩 demo

望日个鬼佮青盲个童乩 demo

烏流
烏流

  • 編輯推薦


發布時間 2021-04-07


介紹

無神之地。
仰賴恐懼,建構信仰。

指引,
方向,
期待,
指引,
方向,
期待,

普世的真理不存在,存在只在他者為自身而建成的價值之上,我們跟隨,我們崇仰,最後回望自己孑然一身,什麼都沒有。狂躁的碎裂僅證明我們是恐懼建構出來的棋子、是虛構出來的狂徒。

最後的最後我們張目吞日,我們瞎眼指路,我們狂妄的無視虛偽的真理且不知道未來如何辨別,遺忘恐懼卻發現這是由恐懼建造出來的世界,在害怕與信念間選擇相信更能帶入黑夜的玩具,樂此不彼。

詞 Lyrics|簡小豪 Kán Siáu-hô
曲 Melody|簡小豪 Kán Siáu-hô
和聲 Backing Vocal|李宛諭 Eva Lee
電吉他 Electric Guitar|蕭育融 Yu-Jung Hsiao
貝斯 Bass|陳建安 Jason Chen
鼓組 Drums|林子祈 Benny Lin
合成器 Synthesizer|曾意軒 Ben Tseng、李宛諭 Eva Lee
錄音師 Recording Engineer|陳逸夫Yifu Chen @GANNNNN studio
混音師 Mixing Engineer|簡小豪Kán Siáu-hô、陳建安 Jason Chen

特別感謝逸夫協助混音,感謝GANNNNN studio

...查看更多 收合

歌詞

天光以前予我
欲走無路个向望
天光以後落腹
捨施粗殘个快活
大舌个夢
講袂煞
我罔聽
你向我
報你行 最後
求無望
求無人
敢講我
會當 允你行

你喝阿
背耳个我 聽無你个名
對日望啊望
無怪你 血像目屎濺
無奈我啊
誰叫恁 寄願佇我遮
期待我啊
挖開目睭敢看有我

天光以前予我
欲走無路个向望
天光以後落腹
捨施粗殘个快活
大舌个夢
講袂煞
我罔聽
你向我
報你行 最後
求無望
求無人
敢講我
會當 允你行

你喝阿
背耳个我 聽無你个名
對日望啊望
無怪你 血像目屎濺
無奈我啊
誰叫恁 寄願佇我遮
期待我啊
最後 遮揣無人

...查看更多 收合