陽台 (DEMO)
陽台 (DEMO)

陽台 (DEMO)

Reggae / Funk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

看日早晚 Khuann Jit Tsa Am

4 月

6

2023 The Next Big Thing 大團誕生(開發場2)


  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2023-01-30


介紹

全部:林逐

...查看更多 收合

歌詞

春風無影 Sian 雨無聲
黑霧咧割 浸著咱个夢

DA LA LAM
DA LAM
DA LA LAM
DA LA LA LA LA

人車相嚷 嘻嘻嘩嘩
是你踏著雙腳來和我

DA LA LAM
DA LAM
DA LA LAM
DA LAM

層樓槌槌 咱來看怹明滅閃爍
DA LA LA 彼是咱个月佮星

煙頭爁心 咱一支也一支啊來捏好死
化去又明 親像你

DA LA LAM
DA LAM
DA LA LAM
DA LAM

...查看更多 收合