According to your device's language settings, we also offer English (Global).
【散suànn】demo
【散suànn】demo

【散suànn】demo

2 首歌

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

【散suànn】demo

【散suànn】demo

吳靜依 Ngôo Tsīng-I

專輯發行時間 2022-06-27
建立於 2022-06-27


介紹

【散suànn】
精神佮形體開始分散
漸漸消失的
予風替咱傳達
咱就綴著風飛 予風吹
-
散之一 #散仙
散之二 #散形
-
【散suànn】demo

詞曲|吳靜依
演唱|吳靜依
編曲|楊世暄、藥仙

企劃|吳子敬
攝影|吳峽寧
攝助|羅宥倫
造型|陳則妤、劉農

題字|班森學字

...查看更多 收合

曲目