According to your device's language settings, we also offer English (Global).
萬蕊蓮花
萬蕊蓮花

萬蕊蓮花

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

萬蕊蓮花

萬蕊蓮花

悠莉.悠谷
悠莉.悠谷

發布時間 2023-11-13


合作音樂人


介紹

2015年 大寮監獄事件發生時有一段聲明:
既然你們要給我關到死,那是不是該讓我們有自主自給的能力,做了一個月的工作只有二百元,買套內衣褲都不夠,還要靠家人接濟,我們活的尊嚴都沒有了,還要拖累家人,那就剩「自殺」和「拚了」這條路。

2023年 監所受刑人的勞作金權益正在法院訴訟中,而萬蕊蓮花什麼時候能綻放,還是未定之數。

歌曲故事原型:
勞作金訴訟林俊儒律師 撰寫

記得幾年前一起寫下這首歌,還在台北執業,疫情關係在家,線上接見泰源監獄的當事人。談完案情後,他突然慎重其事,問我能否代為聯繫,對於阿嬤病情相當擔心。這才知道,老人家住在台中,搭車到台東相當不便,來回一趟花費更不便宜,乾脆就把錢寄給孫子。祖孫也因此好久沒有實際見面,彼此牽掛。

之所以把錢寄給孫子,無非是考量在監獄捕魚網、摺紙蓮花,每月勞作金不到三百元,難以支應日常開銷。監所同學各有不同,但這樣的故事可以說是如出一徹。因此也不免會去想:「這不是在變相懲罰受刑人家屬」?這樣符合《監獄行刑法》促使受刑人改悔向上的立法目的?稱得上所謂的「社會復歸」嗎?

聽完叨念這些煩惱,就如同哲瑜其他創作,不知為何,她就順手拿起吉他,不到二小時譜完曲。我也就跟著接力,一起用操練不順的台語填詞。完成後煩悶仍然無處可尋,這首歌也就一直放著。

在漫漫的訴訟過程,我也曾拿著歌詞,跑到監獄跟勞作金訴訟案當事人陳大哥討教台語。跟他抬槓,或許哪一天可以用這首歌讓更多人知道這件事喔。
記得當時他笑著說:「會的」。

但我們都知道,實在沒有什麼把握。在來往的信件裡,他提到曾因敗訴情緒低落,無意間拿起歌詞,想著要更加努力才行。因為「欲換條破衫,要萬蕊蓮花」,「這真的太扯了」。

直到2023年8月,勞作金訴訟案更一審傳來好消息,也就順勢重新編曲及錄製。想說⋯⋯說不定真的可以用這首歌讓更多人知道這件事!在律師接見時,也就將這首歌以更完整的面貌,帶給陳大哥。

當時還特意用線上接見,因為到監獄不能帶手機,更不用說吉他。而這樣的小小環節,是我們自以為的小小慶功,並在結束之後如同以往,繼續努力,等待著更值得慶賀的未來,並一起穿越抵達之前的漫漫長路。

藉此創作,感謝陳大哥的堅持,以及司改會監所小組、監所關注小組,還有一路上好多人的出力。

...查看更多 收合

歌詞

詞:林俊儒、柯哲瑜
作曲:柯哲瑜
編曲:子沂 IDYee

你做著仝款的夢,你說你知影有一工,伊會轉來陪你吃飯。
lí tsò-tio̍h kāng-khuán ê bāng, lí kóng lí tsai-iánn ū-tsi̍t-kang,i ē tńg--lâi puê lí tsia̍h-pn̄g.

別人咧笑妳空笑夢,你毋管,你的心中有希望。
pa̍t-lâng teh tshiò lí khang-tshiò-bāng, lí m̄-kuán, lí ê sim-tiong iú hi-bāng.

坐車對臺中到臺東,你有看到伊的人,伊煞變甲消瘦落肉。
tsē tshia uì Tâi-tiong kàu Tâi-tang, lí ū khuànn-tò i ê lâng, i suah piàn kah siau-sán-lo̍h-bah.

十幾冬就按呢過去了,你毋知共人關這久,到底是為著啥?
tsa̍p kuí tang tsiū-án-ne kuè-khì lah, li m̄ tsai kā lâng kuainn-tsiah-kú, tàu-té sī uī-tio̍h siánn?

好額的人免去操煩、歹命的人欲去坐監,
hó-gia̍h ê lâng bián khì tshau-huân, pháinn-miā ê lâng beh khì tsē-kann

破病的人卻等無,轉來那一工
phuà-pēnn ê lâng suah tán bô, tńg-lâi hit-tsi̍t-kang

你知影,內裡仔的生活是真正艱苦
lí tsai-iánn, lāi-líá ê sing-ua̍h sī tsin-tsiànn kan-khóo

愛換條破衫,要萬蕊蓮花
ài uānn tiâu phuà sann, ài bān-luí-liân-hue

塗跤作眠床,你卻對我講
thôo-kha tsoh bîn-tshn̂g, lí suah tuì guá kóng

我知影,內裡仔的生活是真正甘苦
guá tsai-iánn, lāi-líá ê sing-ua̍h sī tsin-tsiànn kan-khóo

愛來去看病,要四十九工
ài lâi khì khuànn-pēnn, ài sì cha̍p káu kang

便所作餐廳,你莫對我講
piān-sóo tsoh tshan-thiann, lí mài tuì guá kóng

免煩惱,我很好
bián huân-ló, guá tsin hó

免煩惱,我很好
bián huân-ló, guá tsin hó

免煩惱,我很好
bián huân-ló, guá tsin hó

阿嬤,你別操煩,我無代誌
a-má, lí bián tshau-huân, guá bô tāi-tsì

你已經無欲去坐車
lí í-king bô beh khì tsē tshia

你共所有的車錢你攏總寄致伊遐
lí kā sóo-ū ê tshia tsînn lóng-tsóng kià tì i hia

十餘冬就這樣過去了
tsa̍p kuí tang tsiū-án-ne kuè-khì lah

你的夢,我陪你繼續望。
lí ê bāng, guá puê lí kè-sio̍k bāng

...查看更多 收合