hue

音樂人

偽 Demo


  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

最近聆聽歌曲

i Wanna See you - Yo Chen

2018-12-28

她 Demo - hue

2018-12-14

夕陽 Demo - hue

2018-10-16

愚 Demo - hue

2018-10-16

Silent Utopia 靜默烏托邦 (live) - 喧囂事件 Sonorous Event

2018-10-16

發佈了一首歌曲

5 個月前

她 Demo

hue

發佈了一首歌曲

9 個月前

偽 Demo

hue

發佈了一首歌曲

1 年前

河 Demo

hue

發佈了一首歌曲

1 年前

最受歡迎歌曲

追蹤名單

還沒有追蹤名單