HAVE A GUN
HAVE A GUN

HAVE A GUN

RockGONZO

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

HAVE A GUN

HAVE A GUN

GONZO樂團
GONZO樂團

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2011-12-16


歌詞

我猜想我所追求的答案 我所追求的真理

是扭曲而會轉彎

我想起那些美麗不再美麗 我所追求的夢境

已成為一片廢墟

*Fuck Me!
Don't tell me you have a gun*4

*你的手槍指在我的嘴上

我的用力讓你慢慢發燒

你的手槍只在我的嘴上

我的身體讓你由低而高

我身上的兩顆飛彈

已經裝置再你的身上

你不由自主的向我

掏出手槍 掏出手槍

...查看更多 收合