2013.03.31互阮得氣力
2013.03.31互阮得氣力

2013.03.31互阮得氣力

Religion2013教會詩班獻詩

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

2013.03.31互阮得氣力

2013.03.31互阮得氣力

alim
alim

發佈時間 2013-04-02


介紹

完全的疼, 現代台語詩歌集, 鄭明堂譯.

...查看更多 收合

歌詞

~ 互阮得氣力 ~
阮讚美上帝 為著聖子降世 為著耶穌替咱死佇十字架頂
哈利路亞 榮光歸主 哈利路亞 阿們 哈利路亞 讚美我主 互阮得氣力

哈利路亞 阮讚美上帝 為著聖神的光 黑暗中阮通看見救贖主耶穌
哈利路亞 榮光歸主 哈利路亞 阿們 哈利路亞 讚美我主 互阮得氣力

阮讚美救主 榮光歸佇羊羔 擔當咱罪替咱死洗我罪清氣
哈利路亞 榮光歸主 哈利路亞 阿們 哈利路亞 讚美我主 互阮得氣力

哈利路亞 互阮得氣力 用祢的疼充滿 互阮心神得勇健閣得主賜福
*哈利路亞 榮光歸主 哈利路亞 阿們 哈利路亞 讚美我主 互阮得氣力(*x2)

哈利路亞 讚美閣感謝主賜氣力 閣賜氣力

...查看更多 收合