2013.02.03當我們撒種
2013.02.03當我們撒種

2013.02.03當我們撒種

Religion2013教會詩班獻詩

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

2013.02.03當我們撒種

2013.02.03當我們撒種

alim
alim

發布時間 2013-02-04


介紹

讚美新歌集, 榮光出版社, 台譯: 潘茂涼.

...查看更多 收合

歌詞

~ 當我們撒種 ~

主 當阮撒種 需要祢賞賜日光與雨水
主 當阮種作 深信只有祢互怹生長大欉 是祢互怹大欉

阮欲感謝祢 賞賜阮日光雨水 感謝祢互稻仔豐收飽穗
感謝祢 因為祢看顧阮 因為祢恩惠 我欲全心感謝祢

主 當阮種作 深知你欲互果子結實豐富
主 阮謙卑來到佇祢面前 欲用嘴舌與行為 真心奉獻阮感謝

阮欲感謝祢 賞賜阮日光雨水 感謝祢互稻仔豐收飽穗
感謝祢 因為祢看顧阮 阮欲來感謝 全心向祢來感謝 全心感謝

...查看更多 收合