According to your device's language settings, we also offer English (Global).
讚美祂大尊名
讚美祂大尊名

讚美祂大尊名

Religion2012教會詩班獻詩

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

讚美祂大尊名

讚美祂大尊名

alim
alim

發布時間 2013-01-23


介紹

入我心, 現代台語讚美詩歌集, 台譯: 鄭明堂.

...查看更多 收合

歌詞

~ 讚美祂大尊名 ~

同心讚美唱哈利路亞 歌聲透天城 同心讚美唱哈利路亞 快樂向前行
大家來齊聲讚美主 稱讚祂至高無比的疼 同心讚美唱哈利路亞 頌讚主至大尊名

當你接納主耶穌做君王 心中憂悶就離開 若你願意就互耶穌掌管生命
日子就欲親像出大太陽 燦爛閃爍美無比 因為救主來帶互咱快樂歡喜

同心讚美唱哈利路亞 歌聲透天城 同心讚美唱哈利路亞 快樂向前行
大家來齊聲讚美主 稱讚祂至高無比的疼 同心讚美唱哈利路亞 頌讚主至大尊名

大家齊聲讚美 哈利路亞 哈利路亞 哈利路亞 哈利路亞 哈利路亞

同心讚美唱哈利路亞 歌聲透天城 同心讚美唱哈利路亞 快樂向前行
大家來齊聲讚美主 稱讚祂至高無比的疼 同心讚美唱哈利路亞 頌讚主至大尊名

同心讚美唱哈利路亞 讚美祂大尊名 YEAH!

...查看更多 收合