According to your device's language settings, we also offer English (Global).
2012 入我心
2012 入我心

2012 入我心

Religion2012教會詩班獻詩

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

2012 入我心

2012 入我心

alim
alim

發布時間 2012-10-16


介紹

入我心, 現代台語讚美詩歌集, 鄭明堂譯

...查看更多 收合

歌詞

~入我心~

入我心 哦 救主耶穌, 懇求你做我中保, 互我永遠活的生命, 保守我佇你翅下

願我通看見你形象, 堅固信仰永無變換, 慈悲聖神安慰我, 閣用疼充滿我的心,

入我心 入我心, 哦 聖神求你入我心, 入我心 入我心, 聖神求你用疼充滿我的心

十字架下你引導我, 我要用心跟隨你, 用你寶血洗我清氣, 閣為我造新的心,

入我心 哦 救主救主耶穌, 寶貴老師好朋友, 慈悲聖神安慰我, 閣用疼充滿我的心,

入我心 入我心, 哦 聖神求你入我心, 入我心 入我心, 聖神求你用疼充滿我的心

...查看更多 收合