According to your device's language settings, we also offer English (Global).
8 月

31

星期六

搖天滾地困難生活節 高雄發表會@巴多池塘唱片

搖天滾地困難生活節 高雄發表會@巴多池塘唱片

2019 年 8 月 31 日 | 星期六 | 19:00

高雄市・巴多池塘唱片查看地圖

https://www.facebook.com/events/1335461033287960/

Chanbûnsè 曾文細・府城遊魂


1 位街聲音樂人


介紹

(華語)長篇搖滾史詩:搖天滾地困難生活節,於高雄首度發表!
表演者:黑暗死亡旋律民謠藍調搖滾創作型男歌手:曾文細&府城遊魂。

※ 自由定價入場,歡迎消費支持巴多池塘唱片,也歡迎購買困難生活節系列合輯、專輯、T恤!!!

(Tâi-gí Pe̍h-ōe-jī 台語白話字)
Tn̂g-phiⁿ Iô-kún Sú-si: “Iô-thiⁿ-kún-tē Khùn-lân Seng-oa̍h-cheh”
tē-it kài lâi-kàu Ko-hiông hoat-piáu!

Piáu-ián-chiá: Oo-àm Sí-bông Soân-lu̍t Bîn-iâu Nâ-tiāu Iô-kún Chhòng-chok-hêng-lâm-koa-chhiú: Chanbûnsè & Hú-siâⁿ Iû-hûn.

※ Chū-iû tēng-kè ji̍p-tiôⁿ, hoan-gêng ta̍k-ke bé chhiòⁿ-phìⁿ, Khùn-T(saⁿ) lâi sio-thīn.

(Tâi-gí Hàn-jī 台語漢字)
長篇搖滾史詩【搖天滾地困難生活節】,第一改來夠高雄發表!
表演者:烏暗死亡旋律民謠藍調搖滾創作型男歌手:曾文細&府城遊魂。

※ 自由訂價入場,歡迎逐家買唱片、困T(衫)來相thīn(伨)。


1 人想去

如發現活動資訊需要修改,可嘗試 聯絡客服