According to your device's language settings, we also offer English (Global).
門板
門板

門板

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

門板

門板

狗吠火車
狗吠火車

6 月

8

【 中山路初體驗 】


發布時間 2023-02-02


介紹

門板

詞曲:吳念恩
編曲:吳念恩、凃佑霖
吉他:凃佑霖
電吉他:凃佑霖
合音編寫:吳念恩
人聲 & 吉他錄音師:Ready.J 林文正
錄音室:Ready Studio
混音師:Ready.J 林文正
混音錄音室:Ready Studio
母帶後期工程師Mastering Engineer:Brian Elgin 陸崇樂
母帶後期錄音室Mastering Studio:這家錄音室 Resident Studio

...查看更多 收合

歌詞

不知經過多少時間 漸漸褪色的門板
打開鬆鬆的門窗 裡面已經很久攏無人
日子一天一天過 時代一代一代在改變
過去的故事 攏無去 沒人想欲閤再提起
懷念的過去 漸漸攏無去
古早的氣味 不知在叨位
祖先的名子 你咁會放忘記
疼惜這片土地 不可來放棄

不知 經過多少時間 這個所在 怎會完全不同
找無認識的門板 甘講過去 只是一場夢

啊 ~ 懷念的過去
啊~ 古早的氣味
啊~ 漸漸攏無去
啊~ 不知在叨位

祖先的名子 你咁會放忘記
疼惜這片土地 不可來放棄

...查看更多 收合