歐巴桑live band
歐巴桑live band

歐巴桑live band

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

歐巴桑live band

歐巴桑live band

迷途者樂團
迷途者樂團

發布時間 2014-03-06


介紹

河岸留言 YouRock 八強賽 迷途者 歐巴桑live band

...查看更多 收合

歌詞

歐巴桑

七彩的花仔衫‧QQㄟ頭鬃‧
厝邊巷子口‧大家斟酌看‧
早時公園跳舞 tempo 抹流利‧
中午睏到三點咖 有飽‧

愛哭ㄟ孩子看到伊‧惦惦躲一邊‧
七頭孩子遇到伊‧不敢應嘴舌‧
操煩伊的子兒‧躲家不賺錢‧
歐 巴桑ㄟ標準是大小平安‧讓人看得起‧

歐‧歐‧歐‧歐‧市場歐巴桑‧
賣菜的頭家‧干ㄟ贏ㄟ送菜頭‧
歐 ‧歐‧歐‧歐‧路邊歐巴桑‧
頭前的紅綠燈‧攏沒在看

街頭巷子尾‧伊攏有勒看‧
誰人家的代誌‧問伊就知影‧
青春 18 時陣‧他說他最趴‧
尚介溫柔是他的阿 那答‧

歐‧歐‧歐‧歐‧樓下歐巴桑‧
社區ㄟ代誌‧攏靠伊放送‧
歐‧歐‧歐‧歐‧咱的歐巴桑‧
青葷熟 識有伊都相偎‧
伊勒快樂妳那了解‧
妳ㄟ叫伊‧股錐ㄟ老大人

歐‧歐‧歐‧歐‧市場歐巴桑‧
賣菜的頭家‧干ㄟ贏ㄟ送菜頭‧
歐‧歐‧歐‧歐‧路邊歐巴桑‧
頭前的紅 綠燈‧攏沒在看‧
歐‧歐‧歐‧歐‧樓下歐巴桑‧
社區ㄟ代誌‧攏靠伊放送‧
歐‧歐‧歐‧歐‧咱的歐巴 桑‧
青葷熟識有伊都相偎

...查看更多 收合