According to your device's language settings, we also offer English (Global).
粗殘台中
粗殘台中

粗殘台中

Metal粗殘台中

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Flesh Juicer 血肉果汁機

  • 編輯推薦


發布時間 2011-04-22


歌詞

粗殘台中 The Brutal Taichung

啊 有人在開槍了 你頭殼就要小心
不然就別怪拎公快死 還沒交代啊
粗殘又好有趣

咱們是台中囝仔
晚上去哪晃 是去300 還是 中華路呷宵夜
不然來去金山 記得要有人帶 呼乾啦

檳榔西施 (水啦)
太平車隊 (派啦)
海線的囝 (阿殺力啦)

啊 囝仔 你真正上厲害啦
你若存心找死 那你就來吧 你若往去 我會去替你捻香
歡迎光臨 粗殘台中

這 台中縣有大甲媽祖廟
(出巡)大家都拼死命 鑽轎
這 夜市讚 有吃又有得抓
東西 俗又大碗
這山頂有夜景有咖啡
歡迎帶你七仔來七逃
這 天氣好 不常在下雨
不曾來過 請保險以後再說

少年仔人很多 口氣不太好
但是 俗仔 拎杯看很多了
你長輩沒教你 你這個不呷仔
幹 真敢死

啊 死囝仔 你真正上厲害啦
你若存心找死 是在拖屎尿嗎
別怕 你若往去 我會去替你捻香

歡迎鬥陣 粗殘台中

...查看更多 收合


wayne.lin—

聽了新版,趕快回來聽原版比較原汁原味,還是原版有那種最在地直接的震撼與感動

M蕉

試著寫了台羅文/漢字歌詞
後面有問號的句子是聽不太清楚的部份

有人咧開銃囉
ū lâng--teh khui tshìng--looh
你頭殼就較細膩
lí thâu-khak tō khah sè-lī
無就勿怪恁公欲死
bô tō mài kuè lín kong beh sí
猶無交代矣
iá-bô kau-tāi--ah

粗殘閣趣味
tshoo-tsân koh tshù-bī

咱是台中囡仔
lán sī tâi-tiong gín-á
暗時仔去浪蕩(?)
àm-sî--á khì lōng-tōng(?)
是去三百
sī khì sann pah
猶是中華路食宵夜
iá-sī tiong-huâ-lōo tsia̍h siau-iā
莫來去金山
bo̍k lâi khì kim-san
會記咧愛人?
ē kì--teh ài lâng tshuā
予焦啦
hōo ta--lah

檳榔西施 (媠啦)
pin-nn̂g se-si (suí--lah)
太平車隊 (派啦)
thài-pînn-tshia-tuī (phài--lah)
海線的囝 (あっさり啦)
hái-suànn ê kiánn (a-sa-li--lah)

囡仔
gín-á
你真正上厲害啦
lí tsin-tsiànn siōng lī-hāi--lah
你若存範揣死
lí ná tshûn-pān tshué sí
就做你來講(?)
tsiū tsuè lí lâi kóng(?)
你若往去
lí ná óng khì
我會去替你捻香
guá ē khì thè lí liàm hiunn
歡迎光臨
huan-gîng kong-lîm
粗殘台中
tshoo-tsân tâi-tiong


tsiah
台中縣
tâi-tiòng kuān
有大甲媽祖廟
ū tāi-kah má-tsóo biō
逐家攏拚性命軁轎
ta̍k-ke lóng piànn-sènn-miā nǹg kiō

tsiah
夜市讚
iā-tshī tsàn
有食閣有通掠
ū tsia̍h koh ū-thong lia̍h
物件俗閣大碗
mi̍h-kiānn sio̍k koh tuā uánn
遮山頂有夜景有咖啡
tsiah suann-tíng ū iā-kíng ū ka-pi
歡迎?恁姼仔來?迌
huan-gîng tshuā lín tshit-a lâi tshit-thô
遮天氣好
tsiah thinn-khì hó
無定咧落雨
bô tiānn teh lo̍h-hōo
毋捌來過
m̄ bat lâi kuè
請保險以後才講
tshiánn pó-hiám í-āu tsiah kóng

少年的人真濟
siàu-liân--ê lâng tsin tsè
口氣無蓋好
kháu-khì bô kài hó
但是術仔恁爸看真濟囉
tān-sī su̍t-á lín-pē khuànn tsin tsè--looh
你序大無佮你教
lí sī-tuā bô kah lí kà
你這个毋成囝
lí tsit-ê m̄-tsiânn-kiánn

kan
正敢死
tsiann kánn-sí

死囡仔
sí gín-á
你真正上厲害啦
lí tsin-tsiànn sióng lī-hāi--lah
你若存範揣死
lí nā tshûn-pān tshuē sí
是咧拖屎連敢
sī--leh thua-sái-liân kám
免驚
bián-kiann
你若往去
lí nā óng khì
我會替你捻香
guá ē thè lí liām hiunn

歡迎鬥陣
huan-gîng tàu-tīn
粗殘台中
tshoo-tsân tâi-tiòng

葉台

用只有低爛的聲音,會倒楣ㄡ,不相信

葉台

我只能說,我有槍與玫瑰主唱,幾乎一樣的聲音,與唱法