【翻唱】溯世書
【翻唱】溯世書

【翻唱】溯世書

World[古風翻唱] 天涯何處

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

【翻唱】溯世書

【翻唱】溯世書

某御
某御

發佈時間 2012-07-12


介紹

溯世書

作曲:赫朗
作詞:洛宸風
演唱/和聲/後期:某御

...查看更多 收合

歌詞


執筆平宣 潑墨入畫一尺經年
酌酒推硯 再寫舊人三生眉間
閑拍案 尺方驚醒封陳古意
如今溯世而觀 聽說書人閉目而談

指落初嘆 斑駁門扉掩映少年
斜斟薄茶半盞 白衣青衫扣門而喚
朱砂一點 只待浮華過盡怎般
前塵依稀可辨 因緣

他說
蒼生浮屠過眼 一念須臾之間
夢也癡也入也去也
皆經業火灼炎
修定昆侖之巔 千年一晌倏變
得也失也是也非也
溯世只敘終篇

浥雨輕寒 驀然一笑恍若謫仙
臨行過往無端 含話唇畔別月天懸
淺入江南 說執妄散盡皆虛幻
誓曰執子庭前 入凡

他說
溯世千年而觀 只在俗世流連
幸之命之笑之怨之
流光描畫諸般
溯世千年而觀 書成一朝荏苒
求之欲之逃之為之
回首皆若飛煙

他說
溯世千年而觀 只在俗世流連
幸之命之笑之怨之
流光描畫諸般
溯世千年而觀 書成一朝荏苒
求之欲之逃之為之
回首皆若飛煙

溯世書溯世而斂 嘆過盡千帆後 凡生怎般

...查看更多 收合


留言