你的歌 (demo)
你的歌 (demo)

你的歌 (demo)

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

你的歌 (demo)

你的歌 (demo)

Easy Shen
Easy Shen

  • 編輯推薦

  • 2012 簡單生活節未來舞台演出徵選


發布時間 2012-10-06


介紹

如果坦白的歌只一種
那就勇敢的唱

...查看更多 收合

歌詞

沒有
無法描述的輪廓
無法解析的笑容
太完美的肢體對白

而我
害怕把你哼成歌
不得已言詞閃爍
太虛妄的艱澀對白

習慣錯失才感慨
感慨錯失還習慣

任我
已唱遍暮鼓晨鐘
已看遍日出日落
未料你迎風而來

如果
坦白的歌只一種
詩人為離別而奏
當回憶迎面而來

你有
無法描述的輪廓
無法解析的笑容
太完美的肢體對白

而我
害怕把你哼成歌
不得已言詞閃爍
不得已俗氣了對白

習慣錯失才感慨
感慨錯失還習慣

任我
已唱遍暮鼓晨鐘
已看遍日出日落
未料你迎風而來

如果
坦白的歌只一種
詩人為離別而奏
當回憶迎面而來

現在先別離開

...查看更多 收合