According to your device's language settings, we also offer English (Global).
7.ROCK IN TAICHUNG 2019 REMIX
7.ROCK IN TAICHUNG 2019 REMIX

7.ROCK IN TAICHUNG 2019 REMIX

RockAlways be here

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

7.ROCK IN TAICHUNG 2019 REMIX

7.ROCK IN TAICHUNG 2019 REMIX

搖滾台中
搖滾台中

  • 編輯推薦


發布時間 2019-09-09


介紹

搜集了在地樂團十幾年來與搖滾台中合作過的歌曲,經由Genius P.J’s全新remix完成。

...查看更多 收合

歌詞

詞/曲:陳信宏、連智仁
(remix by Genius P.J’s)

Rock in Taichung (We only~)
狂熱始終 最熱血(的)城市 沸騰夜空
Rock in Taichung~!!!
Rock in Taichung~~!!!
———
將咱ê過去 將咱ê回憶
藏leh心肝底予風吹去
行過ê路途 做過ê美夢 當作美麗ê一齣戲
毋管過去有偌濟ê 不如意
我用溫柔來送你離開
期待你祝福你
揣著屬於你ê春天
希望你祝福你
揣著真正疼惜你ê伊

毋通閣悲傷 應該愛歡喜
咱ê分開是幸福ê開始
追求你ê夢 追求你ê愛
阮攏會永遠來祝福你

毋管人生有多少阻礙
咱攏愛互相鼓勵扶持
期待你祝福你 追求你所愛ê堅持
希望你祝福你 追求人生希望ê完成~祝福你去~

———
換行到台中街頭
四處風景攏無滋味

樂器行裡踅來踅去
聽聽朋友有啥米建議
伊講分店要分人稅厝
店前是一條沒水的溪
親像叫阮重新開始~

咱有夢~但阮知~一步一步越驚惶~
化悲傷~為力量~爭取未來~
用歌聲唱出阮ê音樂態度
向望序大人會當諒解~
siáng知影成功卻是十年冬

咱有夢~但阮知~一步一步lú驚惶~
化悲傷~為力量~堅持未來~
用歌聲唱出阮ê音樂態度
向望序大人會當諒解~
siáng知影成功卻是十年冬

————
就算咱是活在一個黑暗ê時代
咱嘛是有責任負責子孫ê未來
咱ê國家未來愛用真心來對待
不分是誰一條心那才是真愛

———

Sacrifice !!! 我們 活在為夢犧牲的年代
Sacrifice !!! 學會 從虛幻中淬煉出精彩
Sacrifice !!! 搖滾 喚醒蟄伏千年的血脈
Sacrifice !!! 釋放 靈魂深處重擊的節拍

Never Forget !!! Never Forget !!! 整座城市是我揮灑舞台
Never Forget !!! Never Forget !!! 向全世界宣告我們存在

誕生 在最孤獨的星球 翻越 原始之海嘶吼
守護 太陽熾熱焰火 睜開 沉睡灼熱雙眸

憤怒 宣洩失焦宇宙 自由 只為信念戰鬥
忍住 無人理解傷口 等待 搖滾將我解構

Sacrifice !!! 我們 活在孤獨佔據的年代
Sacrifice !!! 誰來 撫平不安眼瞳的驚駭
Sacrifice !!! 不願 再做時代交替的塵埃
Sacrifice !!! 追尋 超越自我肯定的存在

Never Forget !!! Never Forget !!! 就用搖滾拯救我的未來
Never Forget !!! Never Forget !!! 讓全世界跟上我們節拍

靈魂撼動~
迎著狂風 隨著節奏翻湧 奔向蒼穹
Rock in Taichung (We only~)
狂熱始終 最熱血城市 沸騰夜空
Rock in Taichung~!!!
(Solo)
Rock in Taichung (We only~)
化身狂風 將夢想放縱 創造光榮
Rock in Taichung (We only~)
堅持始終 讓世界感動 喧囂夜空
Rock in Taichung (We only~)
迎著狂風 隨節奏翻湧 奔向蒼穹
Rock in Taichung (We only~)
狂熱始終 最熱血(的)城市 沸騰夜空
Rock in Taichung~!!!
Rock in Taichung~~!!!

...查看更多 收合