According to your device's language settings, we also offer English (Global).
6.揣啊揣
6.揣啊揣

6.揣啊揣

RockAlways be here

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

6.揣啊揣

6.揣啊揣

搖滾台中
搖滾台中

  • 編輯推薦


發布時間 2019-09-09


介紹

揣啊揣~ 揣啊揣~ 不斷的尋找?
其實老祖先早已告訴我們
歷史教訓便是我們最應該記取的答案
一個反智的社會或是真正的獨立思考

...查看更多 收合

歌詞

詞/曲:江育達

天空 海洋 山嶺 河流 田園 老樹 古厝 祖先仔ê智慧
天空 海洋 山嶺 河流 田園 老樹 古厝 祖先仔ê智慧
老祖先你傳承ê智慧 踮在土地上千百萬年
用伊ê身軀 用伊ê性命 一點一滴 慢慢仔leh生活

思啊想啊起~走揣gún祖先仔ê記持
思啊想啊起~囝孫仔lán ê跤步是beh行tuì佗位去
思啊想啊起~揣啊揣 揣lóng無 揣無轉--去ê路tī佗位
揣啊揣 揣啊揣 揣無厝地來傳家
吹啊吹 吹啊吹 吹熄了公媽廳ê火
行啊行 beh行去佗位 只賰一堆破碎ê老厝瓦

思啊想啊起~走揣gún祖先仔ê記持
思啊想啊起~囝孫仔lán ê跤步是beh行tuì佗位去
思啊想啊起~有請祖先仔你著愛來保庇ooh

保庇囝孫雙跤徛tī家己溫暖ê家園
有家己ê身軀 家己ê思想 家己ê文化kap語言
有家己ê生活 家己ê主張 家己ê尊嚴 家己ê土地

...查看更多 收合