According to your device's language settings, we also offer English (Global).
孤行公路(Demo)
孤行公路(Demo)

孤行公路(Demo)

Punk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

孤行公路(Demo)

孤行公路(Demo)

DTRT做對樂團
DTRT做對樂團

發布時間 2015-02-04


歌詞

吹著無溫度的冷氣 看著凌亂的桌面
在半夜三點 寂寞的暗暝
是真正想起 還是不願放未記
若想起 我就睏未去

惦在無溫度的城市 聽見孤單的聲音
在半夜三點 頭腦正清醒
是真正忘記 還是不願來想起
當阮轉頭時陣 猶原會看見

熟識的聲 親像在叫我
站在咱曾經作陣的那個泊岸
連海風也在笑我
妳的聲 妳的影 怎會現在不在這

惦惦吹著海風 看著日頭 阮心內猶原畏寒
轉頭看就親像電影 怎樣懷念也無卡紙

孤單吹著海風 看著日頭 阮對你猶原牽掛
通往墾丁那條公路 只剩我一人在行

...查看更多 收合