故事力 Story Power
故事力 Story Power

故事力 Story Power

Pop故事力 Story Power

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

故事力 Story Power

故事力 Story Power

黃宇寒 Han
黃宇寒 Han

  • 編輯推薦


發布時間 2022-10-12


介紹

-
專輯的同名歌曲〈故事力〉,其發想的核心正是宇寒開始創作之始,便一直堅持守護的多元 包容之意。無論我們擁有什麼樣的歷史、說著什麼樣的語言、身處在什麼樣的環境,我們都 能藉著各式不同媒材來傳遞我們的想法與故事。

〈故事力〉一曲相信音樂將會橫跨文化的藩 籬把大家匯集,記錄、守候大家欲言的故事與信念。
-
【音樂製作】
詞曲 by 黃宇寒
製作 by 林易祺
製作助理 by 郭冠鑫
編曲 by 威爾陞 / 林易祺 / 李思嘉
鍵盤 by 李思嘉
吉他 by 張天偉
豎琴 by Katrin Romanova
和聲 by 黃宇寒
配唱製作 by 黃宇寒
錄音 by 郭冠鑫
混音 by 林易祺
錄混音 at 給樂錄音室
母帶 by Shordeli

本作品獲文化部影視及流行音樂產業局110年補助

...查看更多 收合

歌詞

在該書本寫著个語言
du ge shuˊ bunˋxiaˋdoˋge ngiˊngienˇ
在該電視頂項个 你摎妳个笑面
du ge tien sii dangˋhong ngiˇlauˊngiˇge seu mien
在該樹下聽著个故事
du ge shu haˊtangˊdoˋge gu sii
在該電影裡肚个 你摎妳个見面
du ge tien iangˋdiˊduˋge ngiˇlauˊngiˇge gien mien

內心 氣力 有共樣个經歷
nui ximˊhi lid iuˊkiung iong ge ginˊlid
亻厓兜 同心 因爲這兜感覺分大家心相牽
ngaiˇdeuˊtungˇximˊinˊvui liaˋdeuˊgamˋgogˋ
音樂个故事力就會流到恁遠
imˊngog ge gu sii lid qiu voi liuˇdo anˋienˋ

大家牽手牽腳
tai gaˊkienˊsuˋkienˊgiogˋ
來這共下唱
loiˇliaˋkiung ha chong
woo woo
享受這下分分秒秒
hiongˋsuˋliaˋha funˊfunˊmeuˋmeuˋ

在無共樣个地方
cai moˇkiung iong ge ti fongˊ
還 做得共下唱
hanˇzo dedˋkiung ha chong
woo woo
毋使試著心茫茫
mˇsiiˋcii doˋximˊmongˇmongˇ

曾經在書本寫著个內容
cenˇginˊcai shuˊbunˋxiaˋdoˋge nui iungˇ
曾經在電視上看到个 你摎妳个笑容
cenˇginˊcai tien sii shong kon doˋge ngiˇlauˊngiˇge seu iungˇ
曾經在樹下聽佢个故事
cenˇginˊcai shu haˊtangˊgiˇge gu sii
曾經在電影裡肚看著 你摎妳个情義
cenˇginˊcai tien iang diˊduˋkon doˋngiˇlauˊngiˇge qinˇngi

溫暖 內心 看共樣个光景
vunˊnonˊnui ximˊkon kiung iong ge gongˊginˋ
相惜 相信 因爲這兜感覺分大家心相連
xiongˊxiagˋxiongˊxin inˊvui liaˋdeuˊgamˋgogˋbunˊtai gaˊxim xiongˊlienˇ
音樂个故事力就會流到該片
imˇngog ge gu sii lid qiu voi liuˇdo ge pienˋ

大家牽手牽腳
tai gaˊkienˊsuˋkienˊgiogˋ
來這共下唱
loiˇliaˋkiung ha chong
woo woo
享受這下分分秒秒
hiongˋsuˋliaˋha funˊfunˊmeuˋmeuˋ

在無共樣个地方
cai moˇkiung iong ge ti fongˊ
還 做得共下唱
hanˇzo dedˋkiung ha chong
woo woo
毋使試著心茫茫
mˇsiiˋcii doˋximˊmongˇmongˇ

在無共樣个 地方
cai moˇkiung iong ge ti fongˊ
分 亻恩俚共下唱
bunˊenˊliˋkiung ha chong
woo woo woo

(中文翻譯)
在那本書裡寫著的語言
在那電視上的 你和妳的笑臉
在那棵樹下聽見的故事
在那電影裡的 你和妳的相見

內心 力量 有相同的經歷
我們 同心 因為這份感受讓大家心相牽
音樂的故事力就得以流向更遠

大家手牽手
一起來這裡唱
woo woo
享受每個當下

在不同的地方
還是能夠一起唱
woo woo
無需感到孤單迷茫

曾經在書上記錄的內容
曾經在電視上看見的 你和妳的笑容
曾經在樹下聽他的故事
曾經在電影裡看見 你和妳的情義

溫暖 內心 眺望同樣的風景
相知相惜 相信 因為這份感受讓大家心相連
音樂的故事力就得以流向想去的那方

大家手牽手
一起來這裡唱
woo woo
享受每個當下

在不同的地方
還是能夠一起唱
woo woo
無需感到孤單迷茫

在不同的地方
讓我們一起唱
woo woo woo

...查看更多 收合