鬱 Depression
鬱 Depression

鬱 Depression

Electronic故事力 Story Power

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

鬱 Depression

鬱 Depression

黃宇寒 Han
黃宇寒 Han

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2022-09-15


介紹

-

世界是一扇巨大的玻璃櫥窗
將人們間離、區隔、能視卻無能觸碰
展示著躁鬱、販售著憂愁
偌大的世界我們焦急地尋找著認同

D̶͖̣͉̱̱͊̏o̷͖̩͌̅̚ y҉̭̖̈̋̚o̸̯̲͆̇͂̂̿ú̵̫̳̯̉̀͛̂ ȗ̸̙͉̱̳̀̑ṋ̶̰͎̪͆̊́̍d̵̫̮͊̾̊̃ȇ̸͎̄̈̄ͅr҈̣̅͂̏̂ͅs̶̰͕̩̗͗̚t҉͈̱̝͙̖́͆a̶̗̣̘̫̋̀̌n҈̙̦͈̭̋́d҈̲̭͖̦͉́̔?҈̗̠̝͎̅̒͊̒͊

誰又能真正看見誰呢?

-

【音樂製作】
詞曲 by 黃宇寒
製作 by 林易祺
製作助理 by 郭冠鑫
編曲 by 威爾陞 / 林易祺 / 李思嘉
鍵盤 by 李思嘉
庫布孜 by Ascare Os
和聲 by 黃宇寒
配唱製作 by 黃宇寒
錄音 by 郭冠鑫
混音 by 林易祺
錄混音at 給樂錄音室
母帶 by Shordeli

本作品獲文化部影視及流行音樂產業局110年補助

...查看更多 收合

歌詞

看毋著人 看毋著你
kon mˇdoˋnginˇ kon mˇdoˋngiˇ
看毋著人亻厓乜尋毋著你
kon mˇdoˋnginˇ ngaiˇme qimˇmˇdoˋngiˇ
看毋著人 看毋著你
kon mˇdoˋnginˇ kon mˇdoˋngiˇ
看毋著人亻厓乜尋毋著你
kon mˇdoˋnginˇ ngaiˇme qimˇmˇdoˋngiˇ
看毋著人 看毋著你
kon mˇdoˋnginˇ kon mˇdoˋngiˇ
看毋著人亻厓乜尋毋著你
kon mˇdoˋnginˇ ngaiˇme qimˇmˇdoˋngiˇ
看毋著人 看毋著你
kon mˇdoˋnginˇ kon mˇdoˋngiˇ
看毋著人亻厓乜尋毋著你
kon mˇdoˋnginˇ ngaiˇme qimˇmˇdoˋngiˇ

一儕人 坐在 自家个書房
idˋsaˇnginˇ coˊcai qidˋgaˊge shuˊfongˇ
囥到壁角項 還係無人看著
kong do biagˋgogˋhong hanˇhe moˇnginˇkon doˋ
目珠花花 咿呀 看毋著光線 嘿咿耶欸
mugˋzuˊfaˊfaˊ i ia kon m ˇdoˋgongˊxien he i ie eˋ
像無路个暗窿
qiong moˇ lu ge am lungˇ

陷害 發痴驚 摎妄想 嘿咿呀
ham hoi bodˋciiˊgiangˊlauˊnong xiongˋhe i ia
受氣 想逃亡 做得無 嘿咿呀
shu hi xiongˋtoˇmongˇzo dedˋmoˇhe i ia
Do you understand?
發癲 又發閼 冷言冷語 呀
bodˋdienˊiu bodˋadˋlangˊngienˇlangˊngiˊia
咿呀 咿呀 咿呀咿呀咿呀 無人會知呀
i ia i ia i ia i ia i ia moˇnginˇvoi diˊia

看毋著人 看毋著你
kon mˇdoˋnginˇ kon mˇdoˋngiˇ
看毋著人亻厓乜尋毋著你
kon mˇdoˋnginˇ ngaiˇme qimˇmˇdoˋngiˇ
看毋著人 看毋著你
kon mˇdoˋnginˇ kon mˇdoˋngiˇ
看毋著人亻厓乜尋毋著你
kon mˇdoˋnginˇ ngaiˇme qimˇmˇdoˋngiˇ
看毋著人 看毋著你
kon mˇdoˋnginˇ kon mˇdoˋngiˇ
看毋著人亻厓乜尋毋著你
kon mˇdoˋnginˇ ngaiˇme qimˇmˇdoˋngiˇ
看毋著人 看毋著你
kon mˇdoˋnginˇ kon mˇdoˋngiˇ
看毋著人亻厓乜尋毋著你
kon mˇdoˋnginˇ ngaiˇme qimˇmˇdoˋngiˇ

一儕人 行在 荒涼个地方
idˋsaˇnginˇhangˇcai fongˊliangˇge ti fongˊ
企到山頂項 還係無人尋著
kiˊdo sanˊdangˋhong hanˇhe moˇnginˇqimˇdoˋ
天昏地暗 咿呀 看毋著希望 耶欸
tienˊfunˊti am i ia kon mˇ doˋhiˊmong ie eˋ
像無水个沙漠
qiong moˇsuiˋge saˊmog

陷害 發痴驚 摎妄想 嘿咿呀
ham hoi bodˋciiˊgiangˊlauˊnong xiongˋhe i ia
受氣 想逃亡 做得無 嘿咿呀
shu hi xiongˋtoˇmongˇzo dedˋmoˇhe i ia
Do you understand?
發癲 又發閼 冷言冷語 呀
bodˋdienˊiu bodˋadˋlangˊngienˇlangˊngiˊia
咿呀 咿呀 咿呀咿呀咿呀 無人會知呀
i ia i ia i ia i ia i ia moˇnginˇvoi diˊia

陷害 發痴驚 摎妄想 嘿咿呀
ham hoi bodˋciiˊgiangˊlauˊnong xiongˋhe i ia
受氣 想逃亡 做得無 嘿咿呀
shu hi xiongˋtoˇmongˇzo dedˋmoˇhe i ia
Do you understand?
發癲 又發閼 冷言冷語 呀
bodˋdienˊiu bodˋadˋlangˊngienˇlangˊngiˊia
咿呀 咿呀 咿呀咿呀咿呀 無人會知呀
i ia i ia i ia i ia i ia moˇnginˇvoi diˊia


(中文翻譯)
看不到人 看不到你
看不到人 我也找不到你
看不到人 看不到你
看不到人 我也找不到你
看不到人 看不到你
看不到人 我也找不到你
看不到人 看不到你
看不到人 我也找不到你

獨自坐在自己的房裡
蜷曲躲在牆角 也還是沒人看到
視線模糊 哎呀 看不到光線 嘿咿耶欸
像陰暗無光的隧道

陷害 膽顫心驚 和妄想 嘿咿呀
受委屈又憤慨 想逃亡 可以嗎 嘿咿呀
你能理解嗎?
發瘋 又憤怒 冷言冷語 呀
咿呀 咿呀 咿呀咿呀咿呀 沒人會知道呀

看不到人 看不到你
看不到人 我也找不到你
看不到人 看不到你
看不到人 我也找不到你
看不到人 看不到你
看不到人 我也找不到你
看不到人 看不到你
看不到人 我也找不到你

獨自走在荒涼的地方
就算站在山頂上 也還是沒人找到
天昏地暗 哎呀 看不到希望 耶欸
如同乾涸的沙漠

陷害 膽顫心驚 和妄想 嘿咿呀
受委屈又憤慨 想逃亡 可以嗎 嘿咿呀
你能理解嗎?
發瘋 又憤怒 冷言冷語 呀
咿呀 咿呀 咿呀咿呀咿呀 沒人會知道呀

陷害 膽顫心驚 和妄想 嘿咿呀
受委屈又憤慨 想逃亡 可以嗎 嘿咿呀
你能理解嗎?
發瘋 又憤怒 冷言冷語 呀
咿呀 咿呀 咿呀咿呀咿呀 沒人會知道呀

...查看更多 收合


建建

建建

客家IU新突破

minyuan

minyuan

結合不一樣的曲風與旋律,很有意思的一首歌。