夢 Dreaming of You
夢 Dreaming of You

夢 Dreaming of You

Singer / Songwriter虛空現下 Return To Reality

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

夢 Dreaming of You

夢 Dreaming of You

黃宇寒 Han
黃宇寒 Han

11 月

7

黃宇寒 Han《下線/空虛 Return To Reality》演唱會


  • 編輯推薦


發佈時間 2021-09-01


介紹

-

身邊的人選擇永遠離開,我們總覺得自己是被悲劇所剩下的那一方。

但對離開的人而言,他們也一樣被悲劇所剩下,也在天空另一端嘗試碰觸我們的心。

〈夢〉從離去者的角度發聲,將來不及傳達的話語寄託於夢中:我現在過得很好,唯一的願望是你也一樣。

-

【音樂製作及工作團隊】

製作人 Producer:林易祺 LNiCH。
執行製作 Executive Producer:郭冠鑫 Attis。
編曲 Music Arranger:黃宇寒 Huang Yu Han、卞宗仁 John Pien。
和聲&和聲編寫 Chorus &Chorus Arrangement:黃宇寒 Huang Yu Han。
木吉他 Music Arranger&Acoustic Guitar:黃宇寒 Huang Yu Han。
鍵盤 Music Arranger&Keyboard:卞宗仁 John Pien 。
錄音師 Recording Engineers:郭冠鑫 Attis。
錄音室 Recording Studio:給樂音樂 Gather Music Studio。
混音師 Mixing Engineer:林易祺 LNiCH。
混音錄音室 Mixing Studio:給樂音樂 Gather Music Studio。
母帶後期處理製作人 Mastering Producer:林易祺 LNiCH。
母帶後期處理工程師 Mastering Engineer:Matty Harris @ Class A Mixing and Mastering Studios。
客語歌詞校正指導 Language counselor of Hakka lyrics:邱新春 Sin Chun Ciou。
羅馬拼音翻譯 Romanization Translation:王興寶 Xing bao Wang。

-

...查看更多 收合

歌詞

詞 Lyricist:黃宇寒 Huang Yu Han。
曲 Composer:黃宇寒 Huang Yu Han。

街路頭个花 看等亻厓 在夢裡背
gieˊlu teuˇge faˊkon denˋngaiˇ cai mung diˊboi
嗄坐等呆呆 想事情 到天光
sa coˊdenˋngoiˇngoiˇ xiongˋsii qinˇ do tienˊgongˊ

今這下雲淡風輕 原來係恁樣
gimˊiaˋha iunˇtamˊfungˊkiangˊ ngienˇloiˇhe anˋngiongˋ

亻厓想等你 企在這 看等你
ngaiˇxiongˋdenˋngˇ kiˊcai liaˋ kon denˋngˇ
亻厓照等你 坐在這 牽等你
ngaiˇzeu denˋngˇcoˊdi liaˋ kienˊdenˋngˇ
毋會 亻厓毋會走忒
mˇvoi ngaiˇmˇvoi zeuˋtedˋ

摎你兜告別 亻厓看你 揞等面
lauˊngˇdeuˊgo pied ngaiˇkon ngˇ emˊdenˋmien
打花个時節 就係亻厓 笑等面
daˋfaˊge siiˇjiedˋ qiu he ngaiˇ seu denˋmien

今這下心肝前 想念溫溫个流過
gimˊliaˋha ximˊgonˊqienˇ xiongˋngiam vunˊvunˊge liuˇgo

亻厓想等你 企在這 看等你
ngaiˇxiongˋdenˋngˇ kiˊcai iaˋ kon denˋngˇ
亻厓照等你 坐在這 牽等你
ngaiˇzeu denˋngˇcoˊdi liaˋ kienˊdenˋngˇ
毋會 亻厓毋會走忒
mˇvoi ngaiˇmˇvoi zeuˋtedˋ

食睡毋得
siid soi mˇdedˋ
看你目汁慢慢流下
kon nginˇmugˋziibˋman man liuˇhaˊ
恁多話想摎亻厓講
anˋdoˊfa xiongˋlauˊngaiˇgongˋ
心中掛念 夢裡肚見面
ximˊzungˊgua ngiam mung diˊduˋgien mien

亻厓感受你 陪等你 在這位
ngaiˇgamˋsu ngˇ piˇdenˋngˇ cai liaˋvi
想愛你知 毋好傷悲
xiongˋoi ngˇdiˊ mˇhoˋsongˊbiˊ
定著會 夢肚再見
tin cog voi mung duˋzai gien
夢肚再見
mung duˋzai gien

(中文翻譯)

街邊的花朵 仰望著我 在夢裡
坐著發愣 深思 到天亮

當下雲淡風輕 原來是這樣阿

我想著你 站在這 凝望著你
我順著你 坐在這 牽著你
不會 我不會離去

和你們告別 我看見你 掩著臉
花開的時候 就是我 正笑著臉

現在心頭前 想念正溫暖的流過

我想著你 站在這 凝望著你
我順著你 坐在這 牽著你
不會 我不會離去

寢食難安
看著你的眼淚慢慢落下
有很多話想跟我說
心中掛念著 夢裡相見

我感受著你 陪著你 在這裡
想要你知道 不用悲傷
一定會 在夢裡再見
夢裡再見

...查看更多 收合


heaptaiwan

heaptaiwan・1 個月前

好聽,喜歡!客家歌的希望之聲💕

Tony

Tony・1 個月前

超好聽的 喜歡這首歌的編曲 有以前流行歌曲的復古感音色