係無 Isn't it
係無 Isn't it

係無 Isn't it

Singer / Songwriter虛空現下 Return To Reality

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

係無 Isn't it

係無 Isn't it

黃宇寒 Han
黃宇寒 Han

10 月

16

桃園鐵玫瑰音樂節售票演唱會:貝克小姐X黃宇寒


  • 編輯推薦


發佈時間 2021-09-01


介紹

-

憂傷的是,我們對待比自己幸福的人時總是比較無情,無論他的幸福是否只是我們的想像。

在明白傷害別人不是他者的本質之後,更要知道被傷害的對象也並不一定如他看起來那樣強壯。

〈係無?〉蒼茫的編曲,建築起發聲求救卻沒有回應的空洞,也呈現當我們預設別人擁有如此遼闊,也許反而成為他們的荒蕪。

-

【音樂製作及工作團隊】

製作人 Producer:林易祺 LNiCH。
執行製作 Executive Producer:郭冠鑫 Attis。
編曲 Music Arranger:黃宇寒 Huang Yu Han、張天偉 Myles Chang、逄捷 Pang Chieh、卞宗仁 John Pien、曾景崧 Relaxx Tseng。
和聲&和聲編寫 Chorus & Chorus Arrangement:黃宇寒 Huang Yu Han。
木吉他 Acoustic Guitar:黃宇寒 Huang Yu Han。
電吉他 Electric Guitar:張天偉 Myles Chang。
鍵盤 Keyboard:卞宗仁 John Pien。
電貝斯 Electric Bass:逄捷 Pang Chieh。
爵士鼓 Drums:曾景崧 Relaxx Tseng。
錄音製作人 Recording Producer:王爺斯禹 Swing Wang。
錄音師 Recording Engineers:王昱揚 Baobao Wang。
錄音室 Recording Studio:當道音樂錄音室 Downtown Music Studio。
混音師 Mixing Engineer:林易祺 LNiCH。
混音錄音室 Mixing Studio:給樂音樂 Gather Music Studio。
母帶後期處理製作人 Mastering Producer:林易祺 LNiCH。
母帶後期處理工程師 Mastering Engineer:Matty Harris @ Class A Mixing and Mastering Studios。
專輯創作室 Music Composing House:節律音樂 R N' M Music Studio。
客語歌詞校正指導 Language counselor of Hakka lyrics:邱新春 Sin Chun Ciou。
羅馬拼音翻譯 Romanization Translation:王興寶 Xing bao Wang。

-

...查看更多 收合

歌詞

詞 Lyricist:黃宇寒 Huang Yu Han。
曲 Composer:黃宇寒 Huang Yu Han、張天偉 Myles Chang、逄捷 Pang Chieh、卞宗仁 John Pien、曾景崧 Relaxx Tseng。

眠床上 睡一覺
minˇ congˇ dangˋ soi idˋgau
看等自家一儕 企在湖脣項
kon denˋqidˋgaˊ idˋ saˇ kiˊcai fuˇsunˇhong
遠遠看 天吂光
rhenˊrhenˊkon tienˊmangˇgongˊ
擎頭看等樹椏 全全無影無跡
kiaˇ teuˇkon denˋsu vaˊ qionˇqionˇmoˇrhangˊmoˇjiagˋ

回頭看 光彩生活
fiˇteuˇkon gongˊ caiˋ senˊ fad
這係亻厓想要个無?
liaˋhe ngaiˇxiongˋoi ge moˇ
帶笑面 煞猛打拼 有無?
dai seu mien sadˋmangˊdaˋbiang iuˊmoˇ
慢慢仔 感受冷風
man man eˋ gamˋsu langˊfungˊ
這係亻厓相信个嗎?
liaˋhe ngaiˇxiongˊxin ge moˇ
停下來 無可能 係無?
tinˇhaˊloiˇ moˇkoˋnenˇ he moˇ

亻厓聽到 有人講
ngaiˇtangˊdoˋ iuˊnginˇgongˋ
看來人靚命靚
kon loiˇnginˇjiangˊmiang jiangˊ
無麼个煩惱 恁好
moˇmaˋ ge fanˇnoˋ anˋ hoˋ
行等來 行等走
hangˇdenˋloiˇ hangˇdenˋzeuˋ
擎頭看等天頂
kiaˇteuˇkon denˋtienˊdangˋ
消失無影無跡
seuˊsiidˋmoˇrhangˊmoˇjiagˋ

回頭看 光彩生活
fiˇteuˇkon gongˊ caiˋ senˊ fad
這係亻厓想要个無?
liaˋhe ngaiˇxiongˋoi ge moˇ
帶笑面 煞猛打拼 有無?
dai seu mien sadˋmangˊdaˋbiang iuˊmoˇ
慢慢仔 感受冷風
man man eˋ gamˋsu langˊfungˊ
這係亻厓相信个嗎?
liaˋhe ngaiˇxiongˊxin ge moˇ
停下來 無可能 係無?
tinˇhaˊloiˇ moˇkoˋnenˇ he moˇ

細倈仔喊等 但係無人應
se lai eˋhemˊdenˋ tan he moˇnginˇ en
盡命仔喊等 有人知無? 知無?
qin miang eˋhemˊdenˋ iuˊnginˇdiˊmoˇ diˊmoˇ
細倈仔喊等 但係無人應
se lai eˋhemˊdenˋ tan he moˇnginˇ en
有人在無? 在無?
iuˊnginˇcoiˊmoˇ coiˊmoˇ

回頭看 光彩生活
fiˇteuˇkon gongˊ caiˋ senˊ fad
這係亻厓想要个無?
liaˋhe ngaiˇxiongˋoi ge moˇ
帶笑面 煞猛打拼 有無?
dai seu mien sadˋmangˊdaˋbiang iuˊmoˇ
慢慢仔 感受冷風
man man eˋ gamˋsu langˊfungˊ
這係亻厓相信个嗎?
liaˋhe ngaiˇxiongˊxin ge moˇ
停下來 無可能 係無?
tinˇhaˊloiˇ moˇkoˋnenˇ he moˇ

(中文翻譯)

躺在床上睡一覺
看到自己一人 佇立湖畔旁
遠遠望 天還沒亮
仰望著樹枒 全然無影無蹤

回頭看 光彩生活 這是我想要的嗎?
帶著笑臉 努力生活 有嗎?
慢慢的 感受冷風拂過 這是我相信的嗎?
停下來 是不可能的 對嗎?

我聽見有人說
看起來人生順利 能無憂無慮真好
躊躇不前
抬頭望著天 消失無影無蹤

回頭看 光彩生活 這是我想要的嗎?
帶著笑臉 努力生活 有嗎?
慢慢的 感受冷風拂過 這是我相信的嗎?
停下來 是不可能的 對嗎?

男孩拼命喊著 但是沒有任何回應
盡全力的嘶喊 有人知道嗎?知道嗎?
男孩拼命喊著 但是沒有任何回應
有人在嗎?在嗎?

回頭看 光彩生活 這是我想要的嗎?
帶著笑臉 努力生活 有嗎?
慢慢的 感受冷風拂過 這是我相信的嗎?
停下來 是不可能的 對嗎?

...查看更多 收合