According to your device's language settings, we also offer English (Global).
社會現象 Social Phenomenon
社會現象 Social Phenomenon

社會現象 Social Phenomenon

Singer / Songwriter虛空現下 Return To Reality

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

社會現象 Social Phenomenon

社會現象 Social Phenomenon

黃宇寒 Han
黃宇寒 Han

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2021-08-25


介紹

-

社群上位十五年,發表意見的成本與意見的殺傷力早不再對等,留言的重量輕得只剩一個ENTER鍵,每個人都像拿著手槍的嬰兒。

你隨意傷害別人的時候,製造了一個總有一天也會隨意傷害你的世界。

我們都想成為最正確的人,卻常常因此忘記對方是一個人,這首歌向每一個人宣示:你的正確並不賦予你傷害別人的權力。

-

【音樂製作及工作團隊】

製作人 Producer:林易祺 LNiCH。
執行製作 Executive Producer:郭冠鑫 Attis。
編曲 Music Arranger:黃宇寒 Huang Yu Han 、張天偉 Myles Chang、逄捷 Chieh Pang、卞宗仁 John Pien、曾景崧 Relaxx Tseng。
和聲&和聲編寫 Chorus & Chorus Arrangement:黃宇寒 Huang Yu Han。
電吉他 Electric Guitar:張天偉 Myles Chang。
鍵盤 Keyboard:卞宗仁 John Pien。
電貝斯 Electric Bass:逄捷 Chieh Pang。
爵士鼓 Drums:曾景崧 Relaxx Tseng。
錄音師 Recording Engineers:林易祺 LNiCH、郭冠鑫 Attis。
錄音室 Recording Studio:給樂音樂 Gather Music Studio。
混音師 Mixing Engineer:林易祺 LNiCH。
混音錄音室 Mixing Studio:給樂音樂 Gather Music Studio。
母帶後期處理製作人 Mastering Producer:林易祺 LNiCH。
母帶後期處理工程師 Mastering Engineer:Matty Harris @ Class A Mixing and Mastering Studios。
專輯創作室 Music Composing House:節律音樂 R N' M Music Studio。
客語歌詞校正指導 Language counselor of Hakka lyrics:邱新春 Sin Chun Ciou。
羅馬拼音翻譯 Romanization Translation:王興寶 Xing bao Wang。

-

【單曲封面團隊】

攝影師&造型 Photography & Stylist:楊景雯 Chin Yang。
妝髮 Make up & Hair:洪振揚 Xinzo_o。

...查看更多 收合

歌詞

詞 Lyricist:黃宇寒 Huang Yu Han。
曲 Composer:黃宇寒 Huang Yu Han、張天偉 Myles Chang、逄捷 Chieh Pang、卞宗仁 John Pien、曾景崧 Relaxx Tseng。

在這个繁華世界上 有人跳上 乜有人跌落
cai iaˋge fanˇfaˇsii gie song iuˊnginˇtiauˇsongˊ me iuˊnginˇdiedˋlog
在逐儕面對事情上 麼个解答 愛自家去尋著
cai dagˋsaˇmien dui sii qinˇsong maˋge gieˋdabˋ oi qidˋgaˊhi qimˇdoˋ

時間及及个生活上 麼人會做 有麽人逃亡
siiˇgienˊkib kib ge senˊfad song maˋnginˇvoi zo iuˊmaˋnginˇtoˇmongˇ
莫強求大家个中意 狗吠火車 徒然
mog kiongˇkiuˇtai gaˊge zung i gieuˋpoi foˋcaˊ tuˇienˇ

啊 為麽个
a vi maˋgai
求心中公平摎合理 忒過苛求別儕人
kiuˇximˊzungˊgungˊpinˇlauˊhab liˊ tedˋgo koˊkiuˇped saˇnginˇ
啊 到底愛仰般
a do diˋoi ngiongˋbanˊ
亻厓想來想去
ngaiˇxiongˋloiˇxiongˋhi
愛 做麼个
oi zo maˋgai
正做得完美冇缺陷 無人緊在該怨怪
zang zo dedˋvanˇmiˊmoˇkiedˋham moˇnginˇginˋdo ge ien guai
啊 到底係仰般 這事無恁該
a do diˋhe ngiongˋbanˊ liaˋsii moˇanˋgoiˊ

匆匆忙忙个火車頭 有人上車 乜有人下車
cungˊcungˊmongˇmongˇge foˋcaˊteuˇiuˊnginˇsongˊcaˊme iuˊnginˇhaˊcaˊ
今這下个社會現象 麼人尋仔著解答
gimˊliaˋha ge sa fi hien xiong maˋnginˇqimˇeˋdoˋgieˋdabˋ

啊 為麽个
a vi maˋgai
求心中公平摎合理 忒過苛求別儕人
kiuˇximˊzungˊgungˊpinˇlauˊhab liˊ tedˋgo koˊkiuˇped saˇnginˇ
啊 到底愛仰般
a do diˋoi ngiongˋbanˊ
亻厓想來想去
ngaiˇxiongˋloiˇxiongˋhi
愛 做麼个
oi zo maˋgai
正做得完美冇缺陷 無人緊在該怨怪
zang zo dedˋvanˇmiˊmoˇkiedˋham moˇnginˇginˋdo ge ien guai
啊 到底係仰般 這事無恁該
a do diˋhe ngiongˋbanˊ liaˋsii moˇanˋgoiˊ

啊 為麽个
a vi maˋgai
想愛問又無人答理 忒過強求別儕人
xiongˋoi mun iu moˇnginˇdabˋliˊ tedˋgo kiongˇkiuˇped saˇnginˇ
啊 到底愛仰般
a do diˋoi ngiongˋbanˊ
亻厓想頭想尾
ngaiˇxiongˋteuˇxiongˋmiˊ
愛 做麼个
oi zo maˋgai
正毋會痛苦分陷害 無人緊在該見怪
zang mˇvoi tung kuˋbunˊham hoi moˇnginˇginˋdo ge gien guai
啊 到底係仰般 想毋來
a do diˋhe ngiongˋbanˊ xiongˋmˇloiˇ

(中文翻譯)

在這繁華世界上 有人跳上 也有人跌落
各自面對事情上 什麼解答 要自己去尋找

汲汲營營的生活 有誰會實行 有誰會逃亡
別期望大家都喜歡你 只是徒勞無功罷了

啊 為了什麼
為求心中公平合理 而過於苛求別人
啊 到底要怎樣
我輾轉反側
要做什麼
才完美無缺 沒人會在那怪罪
啊 到底是怎樣 沒有那麼容易

匆匆忙忙的火車站 有人上車 也有人下車
現今的社會現象 誰找得到解答

啊 為了什麼
為求心中公平合理 而過於苛求別人
啊 到底要怎樣
我輾轉反側
要做什麼
才能完美無缺 沒人會在那怪罪
啊 到底是怎樣 沒有那麼容易

啊 為了什麼
要問又置之不理 而過於強求別人
啊 到底要怎樣
我思前想後
要做什麼
才不會陷入痛苦又被陷害 沒人會一直在那責怪
啊 到底是怎樣 毫無頭緒

...查看更多 收合


Went

这首歌曲真的超洗脑的,晚上戴耳机听好带感,宇寒yyds

DJ霏萱

我是客家DJ 萱萱
宇寒是我最喜歡播的前幾名歌手之一❤️
我講客我驕傲?
承蒙妳相惜客家歌
共下打拼?

大團誕生 The Next Big Thing

好喜歡宇寒!!!聽到真的是大!驚!艷!大家快刷一波!!!!


樂夏 Leshia

好聽喔!編曲很棒!而且歌詞有拼音欸!我可以一邊聽一遍念一下 XD