According to your device's language settings, we also offer English (Global).
02.behuy 風
02.behuy 風

02.behuy 風

Electronic蘇凱燕 isu' kayal - 鐵力庫 Tgliq

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

02.behuy 風

02.behuy 風

Elvis Chiu
Elvis Chiu

發布時間 2024-05-16


介紹

1999年2月17日,Elvis 在山上一位老人家的牆上看見一張日曆紙背後書寫著老人擔任第三梯次高砂義勇軍到所羅門群島當兵的自述,Elvis情不自禁的拿起相機拍下紀念。

這位老人Behuy 是日本高砂義勇軍第三梯次生還者,日本名:島津秀夫,中文名:陳秀夫,而他的原住民名字Behuy則是「風」的意思。
這首歌的歌名就以「風」命名。

戰時他在內的200名高砂義勇軍跟隨中隊長重村(sigemura)前往索羅門群島參戰,日本投降後,只能帶著同村戰死鄉親的軍帽回來,戰爭的種種都時常在他的腦海中回憶,也常常將這些回憶口傳或是寫在日曆紙貼在牆上,兒孫環繞直至九十多歲過世,一生活得精彩。

經歷過日據時代與國民政府時代,長達八分鐘的歌曲將由日本語口白開場,此口白是以陳秀夫日曆紙的手稿回憶錄為詞,歌詞也以主人翁『陳秀夫』在國家文化以及各學術研究之口傳歷史文字為基底編寫,再進入到現代出神Trance曲式編曲相當具有衝擊~以此緬懷原住民生為台灣這土地主人轉變的心情。

...查看更多 收合

歌詞

《日文口白:》
昭和17年度第二次世界大戰
參加士願者第三團高砂義勇隊
21才台灣高雄出發南海,派遣沖第9811部隊,氛付繁村隊,伊集隊第5部隊
島津秀夫,山地名 “ベフイ ナボ”
4年半來台灣,子供達
{泰雅族語口白}
'laqi', musa saku gmluw pciriq qalang Soloman, bbaizy misu syam muwah saku.
'laqi', mtnaq musa saku ryoko', hehaw saku muwah lozi.
'laqi', nanak lalaw nyux maku rasun, kuzing ga mlikuy 'Tayal balay.
'laqi', si ga pgag saku, yasa thuyay mkaraw hongu' 'utux musa 'tuxan.

《主歌:》
behuy kahul rgyax sbehuy.
behuy kahul Soloman sbehuy.
behuy gmluw qongu patus 'nyal
behuy stwan nya sin' inu' maku ngasal.

(副歌)
'tayal balay ngarux balay na 'Tayal son qalang.
'tayal balay kmlahang qalang ru qzyunam
'tayal balay kya lalaw lga ana nanu thyayun nya.
'tayal balay ana ktwa pintriqan biqan qoyat na utux krryax.

'laqi', si ga pgag saku, yasa thuyay mkaraw hongu' utux musa 'tuxan.

中文翻譯:
《日文口白:》
昭和17年度第二次世界大戰
參加志願者第三梯次高砂義勇隊
21歲從台灣高雄出發南海,派遣沖第9811部隊,氛付繁村隊,伊集隊第5部隊
島津秀夫..山地名『Behuy Nabu』
歷時4年半後歸回台灣,至今子孫滿堂
《口白:》
孩子,我去南洋打仗,回來會買一頭猪給你們吃
孩子,像旅行一樣,我很快就會回來
孩子,我只有獵刀,我是泰雅族男人
孩子,我只要獵殺,我就可以在彩虹橋到天鄉

《唱:》
風 從山上吹過來
風 從南洋吹過來
風 伴著砲火吹過來
風 將我的思念吹過來

(副歌)
泰雅族勇士 最勇敢
泰雅族勇士 保衛部落與獵場
泰雅族勇士 手上有獵刀可以作任何事
泰雅族勇士 在戰場上 蒙祖靈眷顧

孩子,我只要獵殺,我就可以走彩虹橋到天鄉

...查看更多 收合