Vinny Xing 邢大育

音樂人 新竹市

DJ / Producer / 派對企劃

Instagram|
https://www.instagram.com/djvinnyxing/
YouTube |
https://youtu.be/qW7L3UL-4Vk

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

你已喜歡的歌曲(0)

Vinny Xing 邢大育的歌曲

Vinny Xing 邢大育

發布了一個歌單

1 個月前

Vinny Xing 邢大育

將出演一場活動

3 個月前

頂上製噪Vol.3

頂上製噪Vol.3

17:00.Stars美學館

Vinny Xing 邢大育

發布了一首歌曲

6 個月前


MasTer
MasTer・5 個月前

这个节奏让我以为我开了二倍速……

欽艾迪
欽艾迪・6 個月前

終於

張
・6 個月前

UUU

…查看全部留言
Vinny Xing 邢大育

發布了一個歌單

8 個月前

Vinny Xing 邢大育

發布了一個歌單

9 個月前

焦點作品

翊庭 - 早安,晚安 (Vinny Xing Remix)

翊庭 - 早安,晚安 (Vinny Xing Remix)

Vinny Xing 邢大育


|早安,晚安 (Vinny Xing Remix)| ►Free download: https://reurl.cc/xE4rXZ ►原曲: https://reurl.cc/6DY6AM 詞曲|Music & Lyrics by 翊庭 製作|Produced by Vinny Xing 母帶|Mastered by Chih 🌞Follow Vinny Xing Instagram| https://www.instagram.com/djvinnyxing/ YouTube | https://youtu.be/qW7L3UL-4Vk 🌚Follow 翊庭 Instagram| https://instagram.com/yiting_chang_ YouTube | https://youtu.be/2wuUb3grfrg