According to your device's language settings, we also offer English (Global).
我轉來了
我轉來了

我轉來了

Folk暗黑白領階級-回家的路

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

暗黑白領階級_未來世代台灣母語歌謠

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2012-12-23


歌詞

(閩南語)
火車的聲 是安怎聽起來
那麼大聲
嚎一聲一聲 打入心肝
像人生的驚惶

阿娘的聲 交代我在外面
三餐要吃
放在心肝內 一聲一聲
目屎是流未煞

(客語)
我轉來了 我轉來了
我轉來了 我轉來 我轉來 我轉來
我轉來了

(閩南語)
石板塗跤 是時間的傷口
心碎的人 頭犁犁坐在
廟口邊仔
等一個希望

無知小孩 期待世間繁華
暗時電火 參著風雨
攏打在東門城

(客語)
我轉來了 我轉來了
我轉來了 我轉來 我轉來 我轉來
我轉來了

...查看更多 收合


cj879865

開頭的客語我轉來了,觸動了我的鄉愁,含著目汁