Don't bother. I can't sleep-ChangLin
Don't bother. I can't sleep-ChangLin

Don't bother. I can't sleep-ChangLin

Blues

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Don't bother. I can't sleep-ChangLin

Don't bother. I can't sleep-ChangLin

Chang Lin
Chang Lin

發布時間 2020-06-10


介紹

交給你的心 你放置叨位

...查看更多 收合

歌詞

交給你的心 你放置叨位

風雨中的感情 你甘還會記

無奈秋風彼呢冷 陣陣吹惦胸前

心虛的笑容 是你最後的表情

你愛彼個人置塊等你

伊甘有親像我彼呢阿愛你

過去情景像電影 輕輕浮在眼前

每一幕攏乎我 有講不出來的心痛

不願相信我的真心 最後換來一場絕情

不願相信你的愛情 彼呢阿冷

不願相信我的真心 最後換來一場絕情

...查看更多 收合