According to your device's language settings, we also offer English (Global).
血母蔭身
血母蔭身

血母蔭身

Alternative

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

血母蔭身

血母蔭身

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • 週排行冠軍

  • 編輯推薦


發布時間 2024-05-04


合作音樂人


介紹

作詞作曲 Composer & Lyricist/王家權 Hunter Wang
編曲 Arranger/王家權 Hunter Wang、夏子 Natsuko
共同編曲 Co-Arranger /溫娜 Wenna

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
電吉他 Electric Guitar/王家權 Hunter Wang
合聲 Backing Vocal/夏子 Natsuko、王家權 Hunter Wang
合成器聲響精修 Synthesizer Sound Refine/溫娜 Wenna

人聲錄音工程師 Vocal Recording Engineer/柯拓名(小名)Ming Ke @Studio51
人聲剪輯工程師 Vocal Editing Engineer/柯拓名(小名)Ming Ke @Studio51
主剪輯工程師 Main Editing Engineer/溫娜 Wenna @隱室 In’z Studio
混音工程師 Mixing Engineer/溫娜 Wenna @隱室 In’z Studio

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor/李勤岸 Lí Khîn-huānn

特別感謝 Special Thanks:經紀人小夏 Summer

...查看更多 收合

歌詞

血母蔭身(Hueh-bó Ìm-sin)

*「前陰已謝,後陰未至,中陰現前。」

上尾愛你 ê 一切攏轉來矣
Siōng-bué ái lí ê it-tshè lóng tńg--lâi ah
陪你行你煞心 ê 路 眼前
Puê lí kiânn lí sannh-sim ê lōo, gán-tsiân
狂風起長湧 身浮沉
Kông-hong khí tn̂g-íng, sin phû-tîm
輕聲用思念喘氣
Khin-siann iōng su-liām tshuán-khuì

真毋甘願
Tsin m̄ kam-guān

足想欲為著你 繼續活落去
Tsiok siūnn beh uī-tio̍h lí, kè-sio̍k ua̍h--lo̍h-khì
足想欲為著啥人 決定開始認真
Tsiok siūnn beh uī-tio̍h siánn-lâng, kuat-tīng khai-sí jīn-tsin
彼時我總算是 足有氣魄
Hit-sî guá tsóng-sǹg sī, tsiok ū khì-phik
你有力 ê 手共我 牽入你青色 ê 樹蔭
Lí ū-la̍t ê tshiú kā guá khan-ji̍p lí tshenn-sik ê tshiū-ńg

神様、僕は風邪をひいたみたい
Kamisama, boku wa kaze o hiita mitai
規粒心臟湠滿 伊的病毒
Kui-lia̍p sim-tsōng thuànn-muá i ê pēnn-to̍k
所有 ê 答案攏 無力解說
Sóo-ū ê tap-àn lóng, bô-la̍t kái-sueh
橫直看著你 就啥物攏無要緊
Huâinn-ti̍t khuànn-tio̍h lí, tiō siánn-mih lóng bô iàu-kín

凡勢是你 ê
Huān-sè sī lí ê
凡勢是我 ê
Huān-sè sī guá ê
又閣是彼个 眼神啊
Iū koh-sī hit-ê gán-sîn ah
咬著咱身軀 是這生永遠 無了時的迷戀
Kā tio̍h lán sin-khu, sī tsit-sinn íng-uán, bô liáu-sî ê bê-luân
聽著你溫柔 ê 話 乘風烌去
Thiann-tio̍h lí un-liû ê uē, sîng-hong hu--khì
我嘛漸漸欲離開
Guá mā tsiām-tsiām beh lī-khui

就算我 攑懸一切 奉陪到底
Tiō-sǹg guá gia̍h-kuân it-tshè, hōng-puê kàu-té
毋過我 ê 血肉 猶是咧幌
M̄-koh guá ê hueh-bah, iah-sī teh hàinn
疼疼疼行入 古老咒讖
Thiànn thiànn thiànn kiânn-li̍p, kóo-ló tsiù-tshàm
面笑肚憂 頭前哪會萬丈深
Bīn-tshìo tōo-iu thâu-tsîng,ná ē bān-tn̄g tshim

群獸吞月 山林無聲
Kûn-siù thun-gue̍h, suann-nâ bô-siann
心狂走傱 一時揣無路
Sim-kông tsáu-tsông, tsi̍t-sî tshuē-bô lōo
毋捌遮爾 放聲咧吼
M̄-bat tsiah-nī, pàng-siann teh háu
𫞼佇遐 ê 雙跤
Tshāi tī-hia ê siang-kha

真希望家己無咧哭
Tsin hi-bāng ka-kī bô teh khàu
會當自在 寫咱 ê 日後
Ē-tàng tsū-tsāi siá lán ê ji̍t-āu
漸漸收喙 ê 彼工
Tsiām-tsiām siu-tshuì ê hit-kang
有時陣猶是會驚驚
Ū-sî-tsūn iah-sī kiann-kiann

墜落了後斷去 ê 雙翼
Tuī-lo̍h liáu-āu tn̄g-khì ê siang-si̍t
悲傷恬恬浸水流轉
Pi-siong tiām-tiām tsìm tsuí liû-tsuán
銀索仔摧絚嚨喉
Gîn soh-á tshui ân nâ-âu
注目,Fortūna
Tsù-bo̍k

一生一改 人間審判
It-sinn tsi̍t-kái, jîn-kan sím-phuànn
全身全霊 祝福 你活落來
Zenshinzenre tsiok-hok, lí ua̍h--lo̍h lai
𧿬踏 ê 過去 全攏想起
Thún-ta̍h ê kuè-khì, tsuân lóng siūnn-khí
等你最後共我牽牢 好無
Tán lí tsuè-āu kā guá khan-tiâu, hó--bô

命運軋過 美麗風景
Miā-ūn kauh-kuè bí-lê hong-kíng
只是小可 孤單爾爾
Tsí-sī sió-khuá koo-tuann niā-niā
寒雨拍佇 閃爍耳鉤
Kuânn-hōo phah tī siám-sih hīnn-kau
世間 ê 眠夢
Sè-kan ê bîn-bāng
未來
Bī-lâi

...查看更多 收合


滿天花雨

希望我后天睡醒就能听到新专辑🥰

Talisker1984

每次開車都會放你們的歌,連我3歲跟8歲的女兒都喜歡唱。

july_li124

终于发新歌了…有种热泪盈眶的感觉。尤其是这首,真的很喜欢🥺果然还得是你们

盖乐世 Peter 爱穗穗

好听捏 从q音上来的 什么时候能搬到q音或网易云啊