According to your device's language settings, we also offer English (Global).
04 傷心地獄芳花引魂
04 傷心地獄芳花引魂

04 傷心地獄芳花引魂

RockMEmento·MORI

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

04 傷心地獄芳花引魂

04 傷心地獄芳花引魂

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 週排行冠軍歌曲

  • 編輯推薦


發布時間 2021-12-22


介紹

作詞作曲 Compose & Lyric/王家權 Hunter Wang
編曲 Arrange/王家權 Hunter Wang

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
電吉他 Electric Guitar /王家權 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

客座樂手 Guest Player
貝斯 Bass /程杰
鼓手 Drum /江尚謙

錄音師 Recording Engineer/柯拓名(小名)Ming Ke、邱建鈞@玩痛研究室
錄音助理 Assistant Engineer:于世政 Yu Shih Cheng@Lights Up Studio
錄音室 Recording Studio /地下怪獸錄音室 Indie Monster Studio、Lights Up Studio、玩痛研究室
混音師 Mixing Engineer/ 柯拓名(小名)Ming Ke

母帶後期處理工程師 Mastering Engineer / Brian Elgin
母帶後期處理錄音室 Mastering Studio / Resident Studio 這家錄音室

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor/李勤岸 Lí Khîn-huānn

...查看更多 收合

歌詞

求神切斷世間迷戀
Kiû sîn tshiat-tn̄g sè-kan bê-luân
降伏千百夜叉惡鬼
Hâng-ho̍k tshing-pah iā-tshe ok-kuí
孽鏡台前斟酌審判
Gia̍t-kiànn-tâi tsîng tsim-tsiok sim-phuànn
嚨喉出力講袂出聲
Nâ-âu tshut-la̍t kóng bē tshut-siann

大鐵圍山無間地獄
Tāi-thih-uî suann Bû-kan tē-ga̍k
火燒獄城十萬八千
Hué-sio ga̍k-siânn tsa̍p-bān peh-tshing
越頭看無來時的路
Ua̍t-thâu khuànn-bô lâi-sî ê lōo
明王指引頭前光明
Bîng-ông tsí-ín thâu tsîng kong-bîng

若是講 我看天無望
Nā-sī kóng guá khuànn thinn bô-bāng
坦白講 嘛望地無路
Thán-pe̍h kóng mā bāng tè bô-lōo
一个人 無喙嘛無舌
Tsi̍t ê lâng bô tshuì mā bô tsi̍h
孤身流轉 佇北陰酆都
Koo-sin liû-tsuán tī Pak-Im Hong-Too

陰風中 聽枵鬼咧爬
Im-hong tiong thiann iau-kuí leh pê
心驚驚 見十殿閻君
Sim kiann-kiann kìnn Tsa̍p-tiān Giâm-kun
戇戇踅 等烏白無常
Gōng-gōng se̍h tán Oo-peh Bû-siông
向腰牽我 攝我的亡魂
Ànn-io khan guá liap guá ê bông-hûn

「頭犁犁的少年家 你欲越去佗位?」
Thâu-lê-lê ê siáu-liân ke, lí beh ua̍t khì tó-uī
滿面風霜 拄著 百千萬劫
Muá-bīn hong-song tú-tio̍h pah-tshing-bān-kiap

「敢是予鬼仔煞著?櫳仔內面的人」
Kám-sī hōo kuí-á suah tio̍h, lông-á lāi-bīn ê lâng
無名無姓 恬恬 予人擲佇塗跤
Bô-miâ-bô-sènn, tiām-tiām, hōo lâng tàn tī tôo-kha

凡勢是意外 抑是生來註定
Huân-sè sī ì-guā iah-sī senn lâi tsù-tiānn
敢若一場夢 規身軀輕鬆
Kán-ná tsi̍t tiûnn bāng kui sin-khu khing-sang
火王爺現身 目睭擘金金
Hué-ông-iâ hiàn-sin ba̍k-tsiu peh-kim-kim
煩惱攏烌去 無白色的水
Huân-ló lóng hu-khì bô pe̍h-sik ê tsuí

複製你的愛 複製你的勇氣
Ho̍k-tsè lí ê ài ho̍k-tsè lí ê ióng-khì
複製你的眼 複製你的靈魂
Ho̍k-tsè lí ê gán ho̍k-tsè lí ê lîng-hûn
複製你的淚 幻化阿修羅
Ho̍k-tsè lí ê luī huān-huà A-siu-lô
代你堪一切 絕望的火
Tài lí kham it-tshè tsua̍t-bōng ê hué

轉輪聖王起身 守護無命人客
Tsuán-lûn-sìng-ông khí-sin siú-hōo bô-miā lâng-kheh
遠遠的聲傳來 伊的祈求
Hn̄g-hn̄g ê siann thuân lâi i ê kî-kiû
眾神攑燈相送 看顧有情眾生
Tsiòng-sîn gia̍h-ting sio-sàng, khuànn-kòo iú-tsîng tsiòng-sinn
一生珠淚落塗 路邊紅花清芳
Tt-sing tsu-luī lo̍h-tôo lōo-pinn âng-hue tshing-phang

佇隱痀橋終點 是自由的向望
Tī ún-ku-kiô tsiong-tiám sī tsū-iû ê ǹg-bāng
望你會當平平安安
Bāng lí ē-tàng pîng-pîng-an-an
放袂記的人生 有月娘咧照路
Pàng bē-kì ê jîn-sing ū gue̍h-niû leh tsiò-lōo
祝你行過一世人的傷悲
Tsiok lí kiânn-kuè tsi̍t-sì-lâng ê siong-pi

拔開你手內 彼縛牢的鐵鏈
Pue̍h-khui lí tshiú lāi he pa̍k-tiâu ê thih-liān
無傷無痕 袂閣疼矣
Bô-siong-bô-hûn bē koh thiànn--ah
拍毋見的身軀 攏揣倒轉來
Pha̋ng-kiàn ê sin-khu lóng tshuē tó--tńg-lâi
頭前有人 咧等你
Thâu-tsîng ū lâng leh tán lí

...查看更多 收合


积木

开头的男声低吟像恶魔诵经,仔细听还有恶魔女侍从的和声,进副歌后女主唱褪去糖衣,能量黑核爆发,毫不拖泥带水,一气呵成,带旋律的诵经,听感不错。
3:04后进入第二阶段,十八罗汉集体诵经后女恶魔嘶吼,去了异世界。

2 個月前 ・4 個喜歡
皮皮皮皮皮

明王拔業慈救,智火焚盡無明,堅固眾生本具菩提心。

南無不動明王🙏

讚嘆珂拉琪驚艷創作!!!!

3 個月前 ・1 個喜歡
Remrainbow

ʕ •ᴥ•ʔ♡(好地獄,好喜歡www