According to your device's language settings, we also offer English (Global).
02 葬予規路火烌猶在(Album ver.)
02 葬予規路火烌猶在(Album ver.)

02 葬予規路火烌猶在(Album ver.)

RockMEmento·MORI

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

02 葬予規路火烌猶在(Album ver.)

02 葬予規路火烌猶在(Album ver.)

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • 編輯推薦


發布時間 2021-12-22


介紹

作詞作曲 Compose & Lyric/王家權 Hunter Wang
編曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
電吉他 Electric Guitar /王家權 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

客座樂手 Guest Player
貝斯 Bass /程杰

錄製與混音 Record & Mix/柯拓名(小名)Ming Ke
錄音助理 Assistant Engineer:于世政 Yu Shih Cheng@Lights Up Studio
錄音室 Recording Studio /地下怪獸錄音室 Indie Monster Studio、Lights Up Studio

母帶後期處理工程師 Mastering Engineer / Brian Elgin
母帶後期處理錄音室 Mastering Studio / Resident Studio 這家錄音室

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor/李勤岸 Lí Khîn-huānn

...查看更多 收合

歌詞

揣我的身軀 行入你的夢中
Tshuē guá ê sing-khu, kiânn ji̍p lí ê bāng tiong
用我的雙跤 去寫你的溫柔無限
Iōng guá ê siang kha, khì siá lí ê un-liû bû-hān

你暗淡的心 是咱兩人未敨的結
Lí àm-tām ê sim, sī lán nn̄g lâng bē tháu ê kat
我就欲離開 你嘛是無可奈何
Guá tio̍h beh lī-khui, lí mā-sī bû-khó-nāi-hô

時代猛獸內底 揣袂著有名有姓的人
Sî-tāi bíng-siù lāi-té, tshuē bē tio̍h ū miâ ū sènn ê lâng
我想著
Guá siūnn-tio̍h
彼个時陣 (亻因)無聲無說
Hit-ê sî-tsūn in bô-siann-bô-seh
提銃踏入 咱的所在
Thêh tshìng ta̍h-li̍p, lán ê sóo-tsāi
規城眾生絕望
Kui-siânn tsiòng-sing tsua̍t-bōng

檢采我有千年 千百種人生
Kiám-tshái guá ū tshing nî, tshing pah tsióng lîn-sing
也無法度阻擋 人造的惡意
Iā bô-huat-tōo tsóo-tòng, lîn-tsō ê ok-ì
我看著這條路 沃澹的塗跤
Guá khuànn tio̍h tsit tiâu lōo, ak-tâm ê thôo-kha
行佇你的頭前 是我的生死
Kiânn tī lí ê thâu-tsîng, sī guá ê senn-sí

你恬恬仔看我 倒佇咧水底
Lí tiām-tiām-á khuànn guá, tó tī-leh tsuí-té
你恬恬仔咧聽 遙遠的風聲
Lí tiām-tiām-á leh thiann, iâu-uán ê hong-siann
你恬恬仔愛我 愛我一世人
Lí tiām-tiām-á ài guá, ài guá tsi̍t-sì-lâng
你講 你會恬恬仔等我
Lí kóng, lí ē tiām-tiām-á tán guá
轉來你身邊 身軀邊
Tńg-lâi lí sin-pinn, sin-khu-pinn

鬼使火神 徛佇咧路邊
Kuí-sú hué-sîn, khiā tī-leh lōo-pinn
伊的目睭 閣擘袂金
I ê ba̍k-tsiu, koh peh-bē-kim
過路陰司 毋是你的跡
Kuè-lōo im-si, m̄ sī lí ê Jiah
心安 就免驚惶
Sim-an, tio̍h bián kiann-hiânn

毋知影你的冤屈 看袂著頭前的路
M̄ tsai-iánn lí ê uan-khut, khuànn-bē-tio̍h thâu-tsîng ê lōo
你跤步愛踏予好 連鞭過橋就好
Lí kha-pōo ài ta̍h hōo hó, liâm-mi kuè-kiô tio̍h hó
(眾神衛旁)
(Tsiòng-sîn uē pông)

攏予你 全部攏予你
Lóng hōo lí, tsuân-pōo lóng hōo lí
是按怎講袂清 時代的怨嘆
Sī-án-tsuánn kóng-bē-tshing, sî-tāi ê uàn-thàn

「有耳無喙 佇這个世界
Ū-hīnn-bô-tshuì, tī tsit-ê sè-kài
美麗的你 好好讀冊」
Bí-lē ê lí, hó-hó tha̍k-tsheh

伊講的話 佇風中咧飛
I kóng ê uē, tī hong tiong leh pue
咧吹我的頭毛
Leh tshue guá ê thâu-moo

心也茫茫 無清醒的夢
Sim iā bâng-bâng, bô tshing-tshénn ê bāng
逐家家財萬貫 我的
Ta̍k-ke ka-tsai-ban-kuan, guá ê
心也茫茫 無清醒的夢
Sim iā bâng-bâng, bô tshing-tshénn ê bāng
逐家一生平安 轉來
Ta̍k-ke it-sing pîng-an, tńg-lâi

...查看更多 收合


敞篷车

呜呜第一次听我能说吓我一跳吗啊啊啊鸡皮疙瘩都起来了不过我好爱

シャークキック

加油加油ʕ •ᴥ•ʔ
不管結果怎樣都會繼續支持ʕ •ᴥ•ʔ

kissmyass0316

真的好聽,台語女生的黑死腔有爽度

Soso

無消無息—> 無聲無說 bô-siaⁿ-bô-seh
(改成這個詞更美了???

five43

攏予你 全部攏予你 (掏錢包)ʕ •ᴥ•ʔ