According to your device's language settings, we also offer English (Global).
01 這該死的拘執佮愛(Album ver.)
01 這該死的拘執佮愛(Album ver.)

01 這該死的拘執佮愛(Album ver.)

RockMEmento·MORI

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

01 這該死的拘執佮愛(Album ver.)

01 這該死的拘執佮愛(Album ver.)

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • 編輯推薦


發布時間 2021-12-22


介紹

作詞作曲 Compose & Lyric/王家權 Hunter Wang
編曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
電吉他 Electric Guitar /王家權 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

客座樂手 Guest Player
貝斯 Bass /程杰

錄製與混音 Record & Mix/柯拓名(小名)Ming Ke
錄音助理 Assistant Engineer:于世政 Yu Shih Cheng@Lights Up Studio
錄音室 Recording Studio /地下怪獸錄音室 Indie Monster Studio、Lights Up Studio

母帶後期處理工程師 Mastering Engineer / Brian Elgin
母帶後期處理錄音室 Mastering Studio / Resident Studio 這家錄音室

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor/李勤岸 Lí Khîn-huānn

...查看更多 收合

歌詞

你的心 親像花
Lí ê sim, tshin-tshiūnn hue
無人應 隨蔫去
Bô lâng ìn, suî lian-khì
你愛的人 誠固執
Lí ài ê lâng, tsiânn kòo-tsip
予伊的夢 伊提袂起
Hōo i ê bāng, i the̍h bē khí

你是一个 如此溫柔的人
Lí sī tsi̍t ê, lû-tshú un-liû ê lâng
你應該 愛你值得愛的人
Lí ing-kai, ài lí ta̍t-tit ài ê lâng
但是 頭前有我欲行的路
Tān-sī, thâu-tsîng ū guá beh kiânn ê lōo
毋知你敢會了解
M̄ tsai lí kám-ē liáu-kái

是按怎拆開你的 心肝內底
Sī-án-tsuánn thiah-khui lí ê sim-kuann lāi-té
會看著 暗淡的愛流成水
Ē khuànn-tio̍h, àm-tām ê ài lâu sîng tsuí
當我越頭離開時 心內亂雨紛飛
Tǹg guá ua̍t-thâu lī-khui sî, sim-lāi luān-ú-hun-hui

因為你 的眼神
In-uī lí ê gán-sîn
戇戇咧望 真毋願
Gōng gōng teh bāng, tsin m̄-guān

若是你 會當看著 (亻因)佇咧彼搭
Nā-sī lí, ē-tàng khuànn-tio̍h in tī-leh hit-tah
咱就會使 做伙搝彼陣落水的人
Lán tio̍h ē-sái, tsò-hué giú hit tīn lo̍h-tsuí ê lâng
伊寫的彼條歌 是拆破生死的紙
I siá ê hit tiâu kua, si thiah-phuà senn-sí ê tsuá
敢講你 真正攏無感覺
Kám-kóng lí, tsin-tsiànn lóng bô kám-kak
攏無感覺
Lóng bô kám-kak

是按怎拆開你的 心肝內底
Sī án-tsuánn thiah-khui lí ê sim-kuann lāi-té
會看著 暗淡的愛流成血
Ē khuànn-tio̍h, àm-tām ê ài lâu sîng hueh
當我無閣咧注神 磕袂著就想著你
Tng guá bô-koh teh tsù-sîn, kha̍p-bē-tio̍h tō siūnn-tio̍h li

但是你 的眼神
Tān-sī lí ê gán-sîn
無彩工 準拄煞
Bô-tshái-kang, tsún-tú suah

若是你 會當看著 (亻因)佇咧彼搭
Nā-sī lí, ē-tàng khuànn-tio̍h in tī-leh hit-tah
咱就會使 做伙搝彼陣落水的人
Lán tio̍h ē-sái, tsò-hué giú hit tīn lo̍h-tsuí ê lâng
伊寫的彼條歌 是拆破生死的紙
I siá ê hit tiâu kua, si thiah-phuà senn-sí ê tsuá
敢講你 真正攏無感覺
Kám-kóng lí, tsin-tsiànn lóng bô kám-kak
攏無感覺
lóng bô kám-kak

(猛獸亂使 侵門踏戶)
Bíng-siù luān-sú, tshim-mn̂g-ta̍h-hōo
(厝邊頭尾 寸草無生)
Tshù-pinn-thâu-bué, tshùn-tsháu-bû-sing

...查看更多 收合


芹彌

一直覺得這首歌像兩人之間的對話

evrbtn120

等出實體專輯! 珂拉琪讚啦! 恭喜得獎!

hb8023

全身沸腾!快倒冰块给我!

DOOBI

謝謝
你們給我的觸動
千萬次感謝亦不為過

Alexchu10518

很久沒有這樣的專輯可以期待 , 錢給你 趕快出!