According to your device's language settings, we also offer English (Global).
02山谷裡的呼喚CallsFromTheValley
02山谷裡的呼喚CallsFromTheValley

02山谷裡的呼喚CallsFromTheValley

Jazz給幸福的一封信 A letter to happiness

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

02山谷裡的呼喚CallsFromTheValley

02山谷裡的呼喚CallsFromTheValley

邱立婷Li-Ting Chiu
邱立婷Li-Ting Chiu

  • Song of the Day

  • 週排行冠軍歌曲

  • 編輯推薦


發布時間 2023-12-17


合作音樂人


介紹

Composer、Pianist:Li-Ting Chiu
曲/詞、編曲、鋼琴:邱立婷
太魯閣族語翻譯:伊祭達道
主唱:陳兆熙
鼓手:黃子瑜
貝斯:劉育嘉
打擊樂器:吳政君
合音:邱立婷
合音撰寫:羅妍婷
人聲指導:邱立婷、羅妍婷
族語指導:許美玲

"
眾望所歸的Atuy (阿隊)終於不負眾望漂亮的完成了勇士的考驗。
只是生活在這片連太陽都很難照進的小天空下、白雲都只是過客而不願停留的山谷內,還是難免讓族人擔憂山谷內的部落早已被外界世界所遺忘,而日漸失去臉上的笑容。

看在眼裡的小勇士 Atuy(阿隊),演唱了這首「山谷裡的呼喚」利用宏亮的歌聲,重新喚起族人們的自信,相信祖靈以及大自然在守護的力量仍然隨時在身旁,成功重拾族人們失去已久的微笑與希望。

Atuy(阿隊)告訴族人們,通過考驗後的自己會越來越強大,會持續守護著這片他深愛的山谷。此舉亦讓族人更加堅信這位小勇士,必定是部落內重要的未來。
"

...查看更多 收合

歌詞

Plawa ska gbiyuk
山谷裡的呼喚

Bilaq karat ska gbiyuk
山谷內的小天空

ini hari dai hidaw
太陽很少經過

wada ungat hulis dha
人們漸漸失去笑容

ksugun mha shngiyun
深怕已被遺忘

tai bi kana
但大家看

yayung ida mtqiri kiyig ta
溪流一直環繞在我們身旁

tahut pr dax keeman iya kiisug
火會照亮夜晚 別害怕

rulung bukuy gbiyuk
山谷外的白雲

msuwil lmdu
有時會停留

mtduwa ta shngiyun han
讓我們能暫時遺忘

mqraqil kndsan
生活的艱辛

klaun su da hug
感受到了嗎 ?

klwan kmlawa brax Utux
大地守護 心靈的力量

qmbhang bgihur hug
聽到風了嗎?

kika dngsun
那是希望

snhii balay
自信堅定

(Mha ku embiyax)
(我要變強)

mksa dgiyaq
爬上山頂

supu kmbiyax
一起變強

bitaq qmraq rdax
直到抓住陽光

...查看更多 收合